Een (t)huis voor vogels tijdens de vrieskou: enkele tips

Een (t)huis voor vogels tijdens de vrieskou: enkele tips
Male great spotted woodpecker (Dendrocopos major) on tree brunch

Vogels hebben normaal gezien een lichaamstemperatuur van 40° C of meer.  Bij aanhoudende vrieskou verbruiken ze dan ook snel hun vetreserves om die temperatuur toch op peil te houden.  Voldoende eten is dus de boodschap en daar kunnen wij hen een handje bij helpen! 

Belangrijke regels

Bij langdurige vorst en veel sneeuw is bijvoederen levensnoodzakelijk maar let op een paar belangrijke “regels” wanneer je vogels wil voederen:

  • leg de voederplaats aan in de buurt van een struik of een boom zodat ze bij onraad meteen kunnen wegvluchten.
  • heb je katten, bind die dan een belletje aan zodat de vogels ze horen komen.
  • zet de voedertafel niet te dicht bij een raam of veranda.  Bij naderend gevaar vliegen de vogels zich in paniek tegen het glas te pletter.
  • verwijder dagelijks eventuele voedselresten.
  • schrob eenmaal per week de voedertafel met een borstel en wat kokend water met ontsmettingsmiddel (spoel daarna met veel water).
  • plaats ook een schaaltje met water buiten.  Span er wel een stukje gaas over, zodat de vogels geen bad kunnen nemen.  Hun veren zouden anders bevriezen.
  • hang een nestkastje al in het najaar op, dan kan het in de winter ook als schuil- en slaapplaats dienst doen.
  • zorg ervoor dat een nestkastje steeds zo’n 1,5 tot 5 m boven de grond hangt.  Zorg er verder voor dat er geen takken of bladeren voor de vliegopening hangen en voorzien in de buurt wat nestmateriaal zoals gras, mos, twijgjes en stro.

Vogelvriendelijk


Om vogels naar je tuin te lokken, volstaat het die tuin ‘vogelvriendelijk’ te maken. Dat kan door het aanbieden van voedsel en het bieden van nestgelegenheid.

In het boek ‘Het geschikte nestkastje bouwen’ vind je meer dan 20 stap-voor-stap-projecten voor het zelf bouwen van nestkastjes en voederplaatsen voor specifieke vogelsoorten: steen-, kerk- en bosuil, zwaluwen, boomkruipers, mezen…

En natuurlijk krijg je er de nodige info bij over het inrichten en beplanten van jouw tuin met het oog op vogels en andere dieren.

Het geschikte nestkastje bouwen
Het geschikte nestkastje bouwen door Hans-Werner Bastian. Uitg. Deltas, ISBN 10 90 447 1361 2, € 14,95.

 Ook interessant:

 

 

 

Lees verder na de reclame

Het volgende Libelle-artikel is echt even het wachten waard :)