Horoscoop

Weegschaal

Denk goed na voordat je iets gaat zeggen. Misschien kom je niet uit je woorden, of je wilt er iets uitflappen wat je totaal niet moet zeggen. Deze dag staat dus in het thema “eerst denken, dan doen”. Dat zou je sowieso wat vaker mogen doen, impulsief handelen pakt niet altijd even goed uit. Loop niet weg voor de consequenties van je eigen handelen. Wat je zelf hebt veroorzaakt, moet je ook zelf oplossen. Anderen hoeven daar niet voor op te draaien.