philippe noens

"Als ouder 'maak' je je kind niet gelukkig. Je omringt het met geluk en hoopt er het beste van"
"Trop is te veel: te vaak verwennen, maakt een kind egocentrisch"
Expert Philippe Noens over opvoedingsmythes
"Of een pedagogische tik moet kunnen of niet: waarom blijven we daar toch over discussiëren?"
Expert Philippe Noens over de pedagogische tik
"Laat kinderen toch kinderen zijn, roepen we in koor. Maar menen we het wel écht?"
Expert Philippe Noens over prestatiedruk
"Ís het wel zo, dat we te weinig tijd maken voor onze kinderen?"
Expert Philippe Noens over 'quality time'