“Schaf kindergeld af en herinvesteer in onderwijs en opvang” – Jong VLD. Een goed idee?

De jongerenafdeling van Open VLD kwam vorig weekend samen om zich te buigen over allerhande thema’s. Een opvallend voorstel kwam uit de bus: schaf kinderbijslag af.

Kinderbijslag, een heilig huisje waar niet aan mag geraakt worden? Niet voor de jongeren van Open VLD. Zij vinden dat het geld (jaarlijks zo’n 3,5 miljard euro) beter kan besteed worden. Met het geld willen ze grotere gelijkwaardige kansen en meer plaatsen in de kinderopvang en in het kleuter- en basisonderwijs creëren.

Wat denk jij?

Lees ook:

 

 

 

 

Partner Content