Voorlezen: dit is het verschil tussen papa’s en mama’s.

Vrouwenbeweging VIVA-SVV hield een enquête bij 1443 papa’s over hun voorleesgedrag. Uit die bevraging blijkt dat negen op de tien papa’s aan hun kind voorlezen, en dat (bijna) elke dag.

Mama versus papa

Als een papa niet voorleest, is dat omdat hun partner het doet. Maar voor kinderen is het net leuk als beide ouders voorlezen omdat ze dit verschillend doen. Papa’s gebruiken vaker een volwassen toon en gaan moeilijke woorden niet uit de weg, mama’s laten zich gaan met stemmetjes en gaan vaker in op de betekenis van het verhaal.

De papa’s geven aan dat ze het doen omdat ze het belangrijk vinden voor de ontwikkeling van hun kind (27 procent), omdat ze het gezellig vinden (24 procent) of omdat hun kind erom vraagt (23 procent). De meeste kinderen krijgen tot hun zeven jaar een verhaaltje voor het slapengaan, maar de organisatie benadrukt dat ook na die leeftijd voorlezen belangrijk blijft: het bevordert de taal- en leesvaardigheid van je kind.

Partner Content