Opgroeien in een eenoudergezin: negatief sneeuwbaleffect?

Wie opgroeit in een eenoudergezin is niet per se ongelukkig. Integendeel! Soms is het beter om als ouders uit elkaar te gaan. Wat wel nog steeds achterop hinkt? De steun van de overheid, die gaat nog al te vaak uit van het klassieke gezinspatroon.

Eenoudergezinnen worden te vaak over het hoofd gezien. Door een gebrek aan juiste ondersteuning komen ze dan ook vaker in armoede terecht. “Investeer daarom in deze steeds grotere groep gezinnen”, een warm pleidooi van socioloog Piet Bracke (Ugent) aan de huidige politieke machthebbers.