Senior woman sitting on walker laughing with mature woman

Mantelzorgverlof op komst: “Mantelzorgers moeten de erkenning krijgen waar ze recht op hebben”

Door Rani Merckx

Kosteloos, belangeloos en vrijwillig. Soms 24 uur op 24 in eigen huis of buitenshuis. En ongeacht hun fulltime job of zorg voor het eigen gezin staan ze dag in, dag uit klaar voor de behoeften van een ander. Mantelzorgers zijn goud waard! We dragen dus maar beter op onze beurt zorg voor hén!

Mantelzorgverlof

En dat beaamt ook de Kamercommissie Sociale Zaken. Eerder deze week werd er een akkoord bereikt voor de invoering van een mantelzorgverlof. Een akkoord dat het mogelijk maakt voor mantelzorgers om op de zwaarste momenten de nodige ademruimte voor zichzelf én de hulpbehoevende te creëren.

Concreet:

  • Het verlof zal voltijds één maand opgenomen worden, of halftijds twee maanden.
  • Het is de bedoeling om dit stelselmatig op te trekken tot zes maanden (elk jaar komt er een maand bij).
  • De uitkering tijdens dit verlof is dezelfde als die voor het thematisch verlof ‘medische bijstand’: 1.035 euro voor een alleenstaande, 750 euro voor een samenwonende.
  • Mantelzorgers die zelf een ziekte-uitkering hebben, zullen hun uitkering niet meer kunnen verliezen.

“Het werd mantelzorgers steeds moeilijker gemaakt om de zorgtaken op te nemen. Maar met het mantelzorgverlof, en het behoud van de eigen sociale rechten, zorgen we ervoor dat mantelzorgers eindelijk de erkenning krijgen waar ze recht op hebben”, vertelt Groen-Kamerlid Anne Dedry aan Het Nieuwsblad.

9% is mantelzorger

Goed nieuws voor velen, want ongeveer 9% van de Vlamingen ouder dan 15 zorgt voor een hulpbehoevende persoon. Van ramen wassen en koken tot het helpen bij de administratie en een dagelijkse wandeling.

Bedankt, lieve mantelzorger!

Marco“Lieve Annick, bedankt voor je goede zorgen en je steun. Ondanks het feit dat je voltijds gaat werken, sta je steeds klaar om mij te helpen of zorg je dat er iemand kan inspringen,.. Ook onze kinderen, Loes en Ewout, zijn bezorgd en steken graag een handje toe. Wanneer je chronisch ziek wordt, is het niet evident en moet heel het gezin zich mee aanpassen: chapeau dat jullie dit doen!”

An: “Mama en papa, ik ben blij dat jullie zo goed zorgen voor mij. Ik hou van lekker eten, wandelen en zwemmen, en kan van dat alles genieten omdat ik zo goed omringd ben. Op eigen benen staan zou mij niet lukken. Ik heb iemand nodig die er altijd voor mij is, die mij kan helpen.”

Dirk“Telkens kijk ik vol bewondering naar jou als ze vragen: ‘Bent u zijn vrouw?’ ‘Ja, en ik ben ook zijn mantelzorger.’ Vol verbazing zie je mensen dan kijken. Als je dan ook nog ‘ns zegt dat je het al 34 jaar doet, zie je ze denken : ‘Is die gek ofzo? Waarom dropt ze hem niet gewoon in een instelling?’ Begrip van anderen krijg je zelden, steun nog minder. Maar liefde van mij des te meer, want dankzij jou zag ik ons zoontje opgroeien tot een man. Eén met een eigen gezin en een prachtige kleindochter. Een volgende generatie waar ik dankzij jou, mijn vrouw, mijn mantelzorger, ook van kan genieten. Jammer dat onze maatschappij dat niet meer begrijpt, dat liefde zo groot kan zijn … “

Pelagie“Lieve kinderen, bedankt omdat jullie mij zo goed opvangen en opvolgen, ieder op jullie manier. Ik ben trots dat jullie ondanks jullie eigen leven en bezigheden, toch steeds voor mij klaarstaan.”

Mantelzorger, zorg ook voor jezelf!

Hoewel je als mantelzorger in eerste instantie de focus op de zorgbehoevende persoon legt, mag je uiteraard jezelf niet vergeten. Want: zorg dragen voor een ander, begint bij jezelf!

1. Een assertieve mantelzorger is er twee waard

Assertief zijn, is rustig en zelfzeker opkomen voor jezelf zonder anderen te kwetsen. Wanneer je als mantelzorger je grenzen niet duidelijk aangeeft, weten anderen niet waaraan ze zich moeten houden. Durf ook nee te zeggen: dit is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk. Iedereen heeft een grens, en als die meerdere keren overschreden wordt, stapelen de spanningen en frustraties zich alleen maar op. Af en toe neen zeggen, is dus ook in het belang van de zorgbehoevende.

2. Energie in balans

Om goede zorg te verlenen, heb je energie nodig. Het is dus belangrijk om tijd te nemen voor jezelf, om activiteiten te doen waar je energie van krijgt: ga eens op vakantie, maak een wandeling, enz. Tijdens deze momenten kun je de zorg even van je afzetten, en de batterijen weer opladen. Ook momenten van stilte kunnen zeer zinvol zijn.

3. Herken je grenzen

Om grenzen te kunnen stellen, is het uiteraard belangrijk om bepaalde signalen tijdig op te merken. Eens je in een negatieve spiraal terechtkomt, wordt het moeilijker om het probleem aan te pakken. En dat komt de zorgsituatie niet ten goede. Stel je open voor signalen bij jezelf, en bij anderen. Bepaalde zaken zoals een lusteloze houding, lichamelijke klachten en emotionele labiliteit wijzen erop dat je in een negatieve spiraal aan het terechtkomen bent.

4. Meer doen met je tijd

Mantelzorg kan heel wat tijdsdruk met zich meebrengen. Zeker wanneer je alles of zoveel mogelijk zelf wil doen, kan de tijd je weleens inhalen. Het gevaar is dat de zorg dreigt te ontsporen. Maak daarom in de eerste plaats keuzes: welke taken moeten er nu gebeuren en welke kunnen er wachten? Er zijn misschien zelfs taken die helemaal niet hoeven te gebeuren. Wees aanwezig in het nu!

5. Koester je sociaal netwerk

Een groot risico bij intensieve mantelzorg is sociaal isolement. De zorg kan je zo opslorpen dat je geen tijd meer hebt voor vrienden of familie. Toch is het belangrijk hier tijd voor te maken. Een sociaal netwerk zorgt niet alleen voor afleiding of ontspanning, maar het is ook je ‘vangnet’.

6. Durf te genieten

Onbewust vinden we dat we maar mogen genieten als al het werk gedaan is. Maar dat kan nooit, zeker niet bij mantelzorg. De zorg is nooit gedaan. Durf dus ook eens tussendoor tijd te nemen voor jezelf en de zorg even los te laten. Iedereen heeft er baat bij: jijzelf, de zorgvrager, de omgeving. Het bekende gezegde ‘bemin uw naaste’ gaat nog verder, namelijk met ‘zoals jezelf’. Zorg met andere woorden dus even goed voor jezelf als voor de zorgvrager.

Bron: Diny Thomas m.m.v. mantelzorgorganisatie Samana, Het Nieuwsblad en devoorzorg.be. Beeld: GettyImages

Ook interessant:

Volg ons op FacebookInstagramPinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!

 

2.7.0.0

Partner Content