Mooi Initiatief: Suyana helpt Peru

Mooi Initiatief: Suyana helpt Peru
16 Jun 2012 --- Peruvian woman carrying petrol can and walking in the mountains near Moray. Cusco. Peru. --- Image by © Hugh Sitton/Corbis

Suyana Peru is een project van de KU Leuven, dat het leven van de allerarmste inwoners van een grote sloppenwijk in Peru wil verbeteren.

We spraken over Suyana met initiatiefneemster Liesbet Willems.

“Suyana is gegroeid uit een intense samenwerking tussen klinische psychologie van de KU Leuven en enkele psychologiedepartementen. Zij doen onderzoek naar de problematiek van familiaal geweld in de zeer arme gebieden in Peru. En studenten kunnen in Peru ook praktijkstages doen.”

Waarom Peru?

“Peru heeft tussen 1980 en 2000 een oorlog gekend, die diepe littekens heeft nagelaten bij de bevolking. Het leven in de sloppenwijken is er hard: jongeren zijn lid van bendes en gebruiken drugs. Ouders zitten met de handen in het haar, ze weten met hen geen blijf.

In dat familiale geweld spelen meer dan eens de trauma’s van de burgeroorlogen op. Er is nood aan psychologische bijstand, maar die is onbereikbaar. Daar wil Suyana een verschil maken. We doen dat in verschillende projecten.”

“Met een kinderdagverblijf willen we de allerkleinsten een kwaliteitsvolle opvang bieden zodat hun ouders, vaak alleenstaande mama’s, de kans hebben om overdag te gaan werken. We zorgen voor psychologische ondersteuning, we steunen een opvangtehuis voor verwaarloosde straat- en weeskinderen. We geven vorming aan psychologen, er is een speelpleinwerking en er zijn volkskeukens, waar de allerarmsten terecht kunnen.”

Jullie hebben er ook een sociaal bedrijf: Puriy, die prachtige babyslofjes maken die ook hier te koop zijn.

“De slofjes zijn een succes en dat is fijn. Maar nog belangrijker is dat we hierdoor onderdrukte vrouwen aan het werk kunnen stellen. Door een eigen inkomen kunnen ze beter in hun eigen noden en die van hun kinderen voorzien. Dat komt hun zelfbeeld ten goede, geeft hen moed en zelfvertrouwen.”

Meer weten? Klik hier.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Lees verder na de reclame

Het volgende Libelle-artikel is echt even het wachten waard :)