Baby als bloeddonor!

Door De Redactie

Je hoeft heus niet volwassen te zijn om bloeddonor te worden. Zelfs een baby kan zijn steentje bijdragen...

Wat is de navelstrengbloedbank?

Navelstrengbloed is het bloed dat na de geboorte van de baby overblijft in de navelstreng en moederkoek. Na een weefseltypering wordt het bloed bewerkt en daarna kan het jarenlang in vloeibare stikstof op -196°C bewaard worden. Alle navelstrengbloedbanken werken internationaal samen. Wanneer een patiënt het nodig heeft voor een stamceltransplantatie, zoeken artsen naar de perfecte match qua weefseltype.

Waarvoor is navelstrengbloed nodig?

Patiënten met ziek beenmerg – door leukemie of door een andere ziekte – kunnen genezen door een stamceltransplantatie. De stamcellen die in het navelstrengbloed zitten, hebben dezelfde eigenschappen als beenmergcellen. Bloed uit één navelstreng is genoeg voor zo'n transplantatie en kan dus een leven redden.

Kan je navelstrengbloed voor je eigen baby laten opslaan?

Dat heeft geen zin: als je baby ziek wordt, is de kans groot dat de kiem van de ziekte al aanwezig is in het navelstrengbloed. Voor beenmergziektes zijn de behandelingsresultaten met vreemd navelstrengbloed beter. Uitzonderlijk wordt navelstrengbloed wel ingevroren voor een zieke broer of zus…

Als je navelstrengbloed wilt afstaan…

…laat je dat het beste vooraf aan je gynaecoloog weten. Je krijgt een folder met info en kunt dan het toestemmingsformulier ondertekenen. Baby én moeder hebben geen last van deze bloedafname en het is gratis.

Meer info

Partner Content