Sexting: 1 op 10 jongeren doet het. Maar wat is het?

Sexting: 1 op 10 jongeren doet het. Maar wat is het?
Girl texting on smartphone at home

 

Weet jij wat ‘sexting’ is? We zijn blijkbaar niet de enigen die het moesten opzoeken. Want uit een uniek gezinsonderzoek ‘Jongeren Online!’ van de Odisee Hogeschool en Universiteit Antwerpen blijkt dat ouders weinig zicht hebben op het online risicogedrag van hun kinderen. 

Ouders onderschatten online risicogedrag

Zo blijkt uit het onderzoek dat ongeveer één op de tien jongeren ervaring heeft met sexting. De term sexting is een combinatie van de Engelse woorden ‘sex’ (seks) en ‘texting’ (sms’jes verzenden).

Sexting is het verzenden en ontvangen van seksueel getinte beelden of berichten via je sms, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram en Twitter. En niet met de minste risico’s…

  • Opvallend is dat ongeveer één op de tien van de ondervraagde jongeren ooit een seksueel getinte foto van iemand anders heeft verspreid zonder dat hij/zij daar de toestemming voor had.
  • Er is nagenoeg geen verschil tussen jongens en meisjes, maar het zijn wel vooral de oudere jongeren, die ook al ‘offline’ seksueel actief zijn, die aan sexting doen.
  • Meisjes zijn beduidend vaker het slachtoffer van cyberpesten en sexting dan jongens. Ongeveer een kwart van de meisjes geeft aan dit al te hebben meegemaakt, tegenover slechts 8% van jongens.
  • Toch bezondigen jongens en meisjes zich ongeveer even vaak aan cyberpesten. Zo’n 8% van de jongeren geeft toe dat ze dit ooit deden.

Online opvoeden

Uit het onderzoek blijkt ook dat ouders niet goed op de hoogte zijn van wat hun kind online doet of ervaart.

Als een jongere slachtoffer wordt van cyberpesten, geeft slechts één op de drie vaders en een kwart van de moeders aan daar weet van te hebben.

Toch zijn ouders zich wel degelijk bewust van de gevaren in de online wereld. Moeders schatten de risico’s over het algemeen iets hoger in dan vaders en maken zich vooral zorgen over cyberpesten. Vaders vinden het vrijgeven van persoonlijke informatie dan weer het grootste risico.

Veilig Online: volledig vernieuwd vormingsaanbod en online tools voor ouders

40% van de moeders en 33% van de vaders zouden graag meer informatie krijgen over hoe ze met het internetgebruik van hun kind kunnen omgaan. De Gezinsbond en Child Focus hebben hun vormingsaanbod ‘Veilig Online’ en de website www.veiligonline.be daarom compleet vernieuwd. Zit je met vragen? Neem daar dan zeker een kijkje!

Zit je met vragen over zelfdoding of wil je snel met iemand praten? Contacteer dan het gratis nummer 1813 of surf naar zelfmoord1813.be.

Lees meer:

 

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Lees verder na de reclame

Het volgende Libelle-artikel is echt even het wachten waard :)