© Getty Images

De praktische paperassengids: wat staat er allemaal op je loonbrief?

Meer dan een miljoen mensen krijgen vanaf nu 11 procent meer loon. Maar hoe weet je of je de jaarlijkse indexering daadwerkelijk kreeg? Je loonbrief ontcijferd in 12 stappen!

Dat het leven het afgelopen jaar ontzettend duur is geworden, hebben we allemaal gevoeld in onze portemonnee. De belangrijkste reden is de oorlog in Oekraïne, waardoor de prijzen van onder meer energie de hoogte in zijn geschoten. Het gevolg? In oktober was het leven plots 12,27 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder. Om dat allemaal te kunnen betalen, moeten de weddes stijgen. Op 1 januari kregen dan ook meer dan een miljoen mensen 11 procent meer loon. Al zijn er ook werknemers waarvan het salaris in de loop van vorig jaar al geïndexeerd werd.

Benieuwd of jij de jaarlijkse indexering daadwerkelijk kreeg? Pak je loonfiche erbij en kijk het na!

Zo lees je je loonbrief

1. Prestaties

Het aantal dagen en uren dat je de afgelopen maand hebt gepresteerd. Je brutomaandloon is dat totaal vermenigvuldigd met je bruto-uurloon.

2. Betaalde feestdag

Aantal dagen die op een feestdag vielen, te vermenigvuldigen met je brutodagloon. Naast feestdagen zijn er nog andere dagen die recht geven op betaalde afwezigheden, zoals ziektedagen. Ook overuren, vakantiedagen en bonussen komen onder het brutoloon terecht.

3. Totaal bruto

De optelling van prestaties en betaalde Feestdagen levert je totale brutoloon voor die maand op. Het brutoloon is dus je loon zonder sociale en fiscale inhoudingen, zonder RSZ en zonder voorheffing dus. Als je een van de gelukkigen bent die op 1 januari een loonindexering kreeg, zou je je brutoloon dus met 11 procent moeten zien stijgen.

4. Bijdrage voor sociale zekerheid (RSZ)

Dit zijn de sociale zekerheidsbijdragen die van je brutoloon afgaan. Wat je overhoudt, is je belastbare loon. De RSZ-bijdragen verschillen naargelang je in de privé- of publieke sector werkt. Bij bedienden wordt standaard 13,07% RSZ afgehouden. Bij arbeiders gaat er ook 13,07% af, maar bij hen wordt die afgehouden op 108% van het brutoloon. Dat komt omdat vakantiegeld bij arbeiders uit een aparte vakantiekas wordt betaald en niet door de werkgever. Ter compensatie wordt dus méér afgehouden. Wat gebeurt er met de afhoudingen? Die worden gebruikt voor de vervangingsinkomens van de sociale zekerheid, zoals de pensioenen, ziekte- en werkloosheidsuitkeringen.

5. Belastbaar loon

Je belastbare loon is het brutoloon min de RSZ-bijdrage. Op dat bedrag houdt de werkgever de bedrijfsvoorheffing in.

6. Voorheffing op normale bezoldigingen

De bedrijfsvoorheffing is letterlijk een ‘voorheffing’ of een ‘voorschot’ op de personenbelasting die je zult moeten betalen. Er is geen vast tarief. Dat komt omdat naast de hoogte van je loon ook andere factoren een rol spelen: ben je getrouwd of niet, en heb je kinderen ten laste of niet. Twee werknemers met eenzelfde belastbaar loon krijgen dus niet noodzakelijk hetzelfde nettoloon.

Uiteindelijk is de bedrijfsvoorheffing maar een voorschot op de belastingen. Bij je belastingaangifte moet je de bedrijfsvoorheffing invullen die je al betaald hebt, maar pas bij de definitieve aanslag zie je of je moet bijbetalen of geld terugkrijgt, afhankelijk van in welke belastingschijf je valt. Dat komt omdat er ook nog rekening wordt gehouden met andere aftrekposten zoals kinderopvang of de afbetaling van een hypothecaire lening.

7. Voordeel van alle aard: bedrijfswagen

Als je een bedrijfswagen hebt, gaat de fiscus ervan uit dat je die auto zowel voor je werk als privé gebruikt. Dat wordt gezien als een voordeel en daar word je dus op belast. De berekening gebeurt op basis van wat je auto waard is, de leeftijd en de CO2-uitstoot.

8. Voordeel alle aard: gsm en pc

Ook hierbij geniet je van een voordeel, en daar word je dus op belast.

9. Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Deze extra sociale zekerheidsbijdrage verschilt voor iedereen, afhankelijk van hoe hoog je loon is en of je getrouwd bent of niet.

10. Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques

Per maaltijdcheque die je krijgt, betaal je zelf minimaal 1,09 euro. Het totaalbedrag wordt maandelijks van je belastbare loon afgehouden.

11. Hospitalisatieverzekering

Sommige werknemers betalen zelf een deel van hun hospitalisatieverzekering. Ook dat bedrag wordt maandelijks afgehouden van het belastbare loon.

12. Nettoloon

Het nettoloon is wat je uiteindelijk uitbetaald krijgt. Je berekent het door het belastbare loon te verminderen met de bedrijfsvoorheffing en de voordelen van alle aard.

Kort samengevat!

  • BELASTBAAR LOON = brutoloon – RSZ
  • NETTOLOON = belastbaar loon – bedrijfsvoorheffing

De salariscalculator

Benieuwd wat je netto precies overhoudt? Sociale secretariaten – denk maar aan Acerta, Liantis en SD Worx hebben een salariscalculator die voor jou berekent welk bedrag er precies op je bankrekening komt te staan.

Met dank aan Danny De Winter, fiscaal expert van accountantskantoor Multum Accountants in Wetteren.

Aan de slag:

Volg ons op FacebookInstagramPinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!

Partner Content