Alleen gaan wonen: hierop moet je letten

Door De Redactie

Ga je binnenkort alleen gaan wonen maar weet je niet goed hoe je dat moet aanpakken? Wij zetten de voornaamste zaken op een rijtje zodat jij zonder zorgen kan verhuizen.

Domicilieadres

Wanneer je het ouderlijke huis verlaat, moet je dit meedelen aan de dienst Bevolking van je nieuwe woonplaats. Nadien komt een wijkagent controleren of het opgegeven adres ook echt je hoofdverblijfplaats is. Daarna ga je opnieuw bij de dienst Bevolking langs zodat hij je identiteitskaart kan aanpassen. Breng ook de nodige instanties – de bank, je werkgever, het ziekenfonds, de VDAB en je energieleveranciers – op de hoogte van je adreswijziging en vraag de post om je brieven automatisch door te sturen.

Ziekenfonds

Iedereen is verplicht zich tegen ziekte en ongevallen te verzekeren bij een ziekenfonds. Het ziekenfonds van je keuze betaalt een deel van je ziektekosten en bezorgt je een uitkering bij ziekte en invaliditeit. Zolang je ouders kinderbijslag ontvangen, ben je via hen verzekerd. Werk je of ben je ouder dan 25, dan moet je je zelf bij een ziektefonds aansluiten.

Brandverzekering

Een brandverzekering voor je woning is niet verplicht maar wel sterk aan te raden. Meestal dekt de verzekering ook storm-, hagel- en waterschade en glasbreuk. Je kunt de verzekering eventueel ook uitbreiden naar bescherming tegen inbraak.

Nutsvoorzieningen

Je bent vrij om leveranciers voor internet, televisie en telefoon, gas, elektriciteit en water te kiezen. Informeer je goed en maak grondige prijsvergelijkingen. Zo kun je de leveranciers kiezen die het best aansluiten bij je persoonlijke wensen en budget.

Administratie

Alleen wonen betekent ook dat je zelf instaat voor alle administratie. Hoe belangrijke documenten zoals je huurcontract, verzekeringspolissen, loonbriefjes, belastingaangiften, energiefacturen, rekeninguittreksels en documenten van het ziekenfonds goed bij. Bewaar ze minstens vijf jaar.

Bron: Libelle 18

Partner Content