brandveilig feesten
Ðîññèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïîæàð â âîåííîì îáùåæèòèè ïî àäðåñó Ïîäúåçäíîé ïåð., 13.

Veilig feesten: hou de winter brand- en brandwondenvrij!

Door De Redactie

De eindejaarsperiode, dat betekent feestvieren met lekkere hapjes, cadeautjes en wat vuurwerk hier en daar. Elk jaar opnieuw zijn er echter zware incidenten met hete olie, vuurwerk en kaarsen. Met deze tips hou jij de feestperiode écht feestelijk! 

Open haard & kachel

Let jij hier op?

 • Is de schouw voor de winter gekuist?
 • Gebruik geen brandgel of spiritus om haard of kachel aan te steken.
 • Plaats geen licht ontvlambare stukken dicht bij kachel of haard, maar minstens op 1 meter afstand.
 • Verbrand in de kachel of haard geen vuilnis, papier of groen hout: het kan blokkades veroorzaken, met schoorsteenbranden tot gevolg.

Oven

 • Gebruik een oven nooit als extra verwarming.
 • Zorg dat kinderen de oven niet kunnen aanraken. Zo vermijd je contactbrandwonden.

Elektrische verwarmingstoestellen

 • Vermijd overbelasting van het elektrische circuit door teveel aansluitingen op hetzelfde stopcontact. Sluit nooit verschillende stekkerdozen op elkaar aan.
 • Gebruik geen elektrische verwarmingstoestellen in de badkamer.
 • Leg geen brandbaar materiaal, zoals kledij, op verwarmingstoestellen.

Kidsvrije zone

 • Wanneer er gekookt wordt, blijven kinderen best uit de keuken. Baken desnoods met gekleurde tape een zone af die de kinderen niet mogen betreden tijdens het koken.
 • Zet een scherm voor kachel en haard, zodat kinderen niet in de buurt kunnen komen.
 • Fondue: gebruik bij voorkeur elektrische toestellen, maak het snoer altijd stevig vast aan de tafelpoot en laat kinderen nooit alleen met dit toestel!

Rook buiten

 • De woning is best een rookvrije zone.
 • Meer dan een derde van de woningbranden met fatale afloop wordt door een roker veroorzaakt (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid), vaak in combinatie met alcoholgebruik.

Kerstboom

 • Plaats de boom in de woning op een plaats waar het koel is en, indien mogelijk, niet op te drukke plaatsen in huis.
 • Plaats bij voorkeur een echte kerstboom. Indien je toch een kunstkerstboom koopt, ga dan na of deze niet ontvlambaar is.
 • Geef regelmatig water, ook aan een kerstboom zonder wortel. De voet moet altijd vochtig zijn.
 • Controleer regelmatig de naalden: zijn ze droog of vallen ze af? Dan is er brandgevaar en moet de kerstboom onmiddellijk naar buiten.
 • Kaarsen horen niet thuis in en rond de kerstboom.

Feestdecoratie

 • Doof alle kaarsen en elektrische slingers bij het verlaten van de woning of het slapengaan.
 • Verhinder dat kinderen de elektrische slingers aanraken.
 • Gebruik bij voorkeur kaarsjes met batterijen.
 • Gebruik geen ontvlambare decoratie.
 • Plaats geen brandende kaarsen in de buurt van de fondue.

Brandbare vloeistoffen

 • Plaats ontvlambare en brandbare vloeistoffen op minstens 1 meter van een hittebron.
 • Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen in de buurt van brandende voorwerpen. Hou ze buiten het bereik van kinderen.

Vuurwerk

 • Vuurwerk en alcohol zijn geen goede vrienden: duid een ‘bob’ aan of laat de kurken pas na het vuurwerk knallen.
 • Ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats: dus niet bij droog hout, een gastank of op een plaats waar veel mensen samen zijn.
 • Lees eerst goed de gebruiksaanwijzing en bescherm jezelf met een veiligheidsbril (ogen zijn het meest kwetsbaar, maar ook je handen moet je extra beschermen). Een correcte leverancier van vuurwerk levert gratis een veiligheidsbril.
 • Hou kinderen uit de buurt van vuurwerk.
 • Niet ontploft vuurwerk mag je niet opnieuw aansteken. Maak nat of bewaar in een emmer water.
 • Ga na of er een reglement is uitgeschreven in je gemeente over het gebruik van vuurwerk. In sommige gemeenten of steden is er een totaalverbod.

Bron: Stichting Brandwonden, beeld: Getty Images

Mis zeker deze artikelen niet:

 

 

Partner Content

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."