6 x doén voor plusouders

Door De Redactie

In Libelle van deze week (26/2/2015) lees je realistische getuigenissen van stiefmoeders en krijg je ook heel wat tips om een samengesteld gezin goed te doen draaien. Hierbij een toemaatje: nog meer handige adviezen.

  1. Onderneem regelmatig activiteiten met je eigen kinderen, los van je partner. En onderneem ook af en toe iets apart met je stiefkind(eren), om met hen een band op te bouwen.
  2. Praat nooit in negatieve termen over de andere ouder. En houd voor ogen dat er verschillende loyauteiten naast elkaar bestaan; als je stiefkind bij jullie is, blijft de loyauteit naar de andere ouder, broers en zussen meespelen.
  3. Een stiefband is een kwetsbare band. Het is normaal dat je van stiefkinderen minder houdt dan van eigen kinderen, dat je je sneller aan hen ergert, dat je je door hen eerder afgewezen voelt. Je liefde voor hen kan wel groeien.
  4. Zie het niet als een persoonlijke aanval als je stiefkind moeilijk doet. Negatieve reacties vinden vaak hun oorsprong in de voorgeschiedenis of zijn een uiting van moeite met de nieuwe situatie. Of misschien is je stiefkind bang dat hij zijn andere ouder ontrouw is als hij jou aardig vindt.
  5. Hoeveel tijd en energie je ook in je stiefkind steekt, het is geen garantie voor wederkerigheid. Een kind vindt het normaal dat stiefmama hem naar de sportclub rijdt of meebetaalt aan zijn studie.
  6. Forceer niets tussen je kinderen en je stiefkinderen. Ze hoeven niet meteen vriendjes te worden. Het is al fijn als ze elkaar redelijk kunnen verdragen.

Partner Content