De rechten en plichten van een jobstudent

Door De Redactie

Mag je als jobstudent gerust een hele festivalzomer bij elkaar sparen? Of zitten er addertjes onder het gras?

Wie kan aan de slag als jobstudent?

Voltijdse studenten kunnen vanaf hun vijftiende aan de slag als jobstudent, op voorwaarde dat ze de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs hebben afgerond. Deeltijdse studenten die geen deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst hebben en geen werkloosheidsuitkering ontvangen, kunnen tijdens de schoolvakanties ook als jobstudent aan de slag. Je komt niet in aanmerking als je al langer dan een jaar voor dezelfde werknemer werkt of als je avondonderwijs of onderwijs met een beperkt leerplan volgt.

Hoeveel dagen mag je als jobstudent werken?

Jobstudenten mogen per kalenderjaar maximaal 50 dagen werken. Zolang je die 50 dagen niet overschrijdt, betaal je minder sociale bijdragen dan iemand met een gewoon arbeidscontract. Je kunt uiteraard ook meer dan 50 dagen werken, maar dan schakel je wel automatisch over naar het gewone werknemersstatuut. Hou er rekening mee dat elke dag waarvoor je loon ontvangt, beschouwd wordt als een arbeidsdag. Ook weekends, feestdagen en dagen waarop je ziek was, gelden dus als een werkdag. Bovendien worden dagen waarop je maar enkele uren hebt gewerkt ook beschouwd als één volledige dag.

Mogen jobstudenten een volledige zomervakantie werken?

Vroeger mochten jobstudenten maar 46 dagen werken, waarvan 23 in juli, augustus en september en 23 in de rest van het jaar. Sinds dit jaar mogen jobstudenten 50 dagen werken, die bovendien vrij gekozen mogen worden. Er wordt dus geen onderscheid meer
gemaakt tussen de zomerperiode en de rest van het jaar
.

Behoud je als jobstudent je kinderbijslag?

Als je jonger bent dan 18 jaar behoud je sowieso je kinderbijslag. Wie ouder is, mag tijdens een academiejaar (vanaf oktober tot en met juni) maximaal 240 uur per kwartaal werken. Als je meer werkt, verlies je je kinderbijslag voor dat volledige kwartaal. Voor de
zomermaanden juli, augustus en september gelden er andere regels. Tijdens die periode mag je onbeperkt werken zonder het recht op kinderbijslag te verliezen. Maar let wel op: als je net afgestudeerd bent, mag je in je laatste zomervakantie maximaal 240 uren werken als jobstudent.

Meer info over studentenarbeid vind je op www.studentatwork.be

Bron: Libelle

 

 

Partner Content