Eva’s nieuwe waarden

Door De Redactie

In 28% van de gezinnen is vandaag de vrouw de grootste kostwinner! Dat blijkt uit de Comeva-enquête over waarden en normen!

Comeva legde voor het vierde jaar op rij het oor te luisteren bij vrouwen én mannen. Dit jaar lag de focus bij de kern van onze samenleving: normen en waarden. Hoe denken vrouwen over essentiële thema's als respect, vriendschap en liefde? Hoe materialistisch zijn ze ingesteld? Welke waarden in het leven zijn belangrijk om gelukkig te zijn? En is er een verschil met mannen?

De belangrijkste conclusies

  • De allerbelangrijkste waarden zijn Gezin, Gezondheid en Vrienden. Vrouwen hechten opvallend meer belang aan gezin (46% versus 33%) dan mannen. Verder is Respect, veiligheid, zekerheid en klaar staan voor elkaar belangrijk. Ook de liefde wordt nog steeds naar waarde geschat maar Eva gelooft niet méér (60% versus 55%) in de eeuwigdurende liefde dan Adam.
     
  • Vrouwen hebben wel minder vertrouwen in de medemens (75% versus 67%) dan mannen en even weinig in politiek (80% versus 59%). Ze voelen zich onveiliger op straat en zijn angstiger over de kinderen (72% versus 57%).
     
  • Vrouwen zijn even ambitieus en assertief als mannen. Eva is een vrouw die status, een goedbetaalde job (71% versus 55%), geld (71% versus 59%) en prestige belangrijk vindt. Macht is voor 61% van de vrouwen een handig middel om iets te bereiken. Het is opvallen dat deze trend nog nadrukkelijker aanwezig is bij vrouwen jonger dan 35 jaar. Ambitieus en gedreven zijn lijkt, zeker voor jongere vrouwen, niet langer fout. Dit was al eeuwen het geval voor mannen, maar anno 2008 duidelijk ook voor vrouwen. Eva is vandaag een vrouw die streeft naar onafhankelijkheid én respect.

Evolutie

In 28% van de gezinnen is de vrouw de grootste kostwinner. Maar in het gezin mét kinderen tussen 3 – 15 jaar werkt nog steeds 46% van de vrouwen deeltijds versus 3% van de mannen en in 85% van de alleenstaande gezinnen staat een alleenstaande vrouw aan het hoofd. Hierdoor ontstaat er al gauw een loonkloof tussen man en vrouw. Zelfredzaamheid is voor vrouwen vandaag dan ook meer dan ooit noodzakelijk.

Steeds meer vrouwen vinden wat ze doen en wie ze zijn net zo belangrijk als hun gezin of partner. Het Comeva Droomboek zal luisteren naar hun ambities, passies en ervaringen. Samen creëren we één groot droomboek dat bol staat van inspirerende verhalen!

Partner Content