Haal het maximum uit je belastingsbrief

Door De Redactie
Met deze tips raak je een beetje meer wegwijs in de ingewikkelde doolhof die fiscus heet. Zo betaal je die slokop alvast geen cent te veel!

12 x besparen

 • Energie: niet alleen isolatie of dubbele beglazing, ook het onderhoud van je stookketel levert je een belastingvoordeel op: 40% van het bedrag, tot maximaal 2770 euro per woning. Je moet de factuur wel het vorige jaar betaald hebben; als je dat pas na Nieuwjaar deed, wacht je een jaar langer op je geld
 • Pensioensparen: je kan maximaal 870 euro per persoon op een pensioenrekening storten. Je krijgt dan een belastingsvermindering van minimaal 30 en maximaal 40% op het gestorte bedrag.
 • Werkgeversaandelen: als je aandelen koopt van het bedrijf waar je werkt, krijg je daar belastingvermindering op. Dat fiscale voordeel kan je niet combineren met dat voor pensioensparen.
 • Diensten- en PWA-cheques: huishoudelijke hulp of andere klusjes kan je betalen met dienstencheques of PWA-cheques. Die mag je fiscaal aftrekken voor maximaal 2510 euro.
 • Met de fiets naar het werk: als je van je werkgever een kilometervergoeding krijgt omdat je naar het werk fietst, is 0,20 euro per kilometer vrijgesteld van belastingen. Je moet daar zelf niets voor doen, het is aan je werkgever om dat aan te geven.
 • Inbraak- en brandbeveiliging: als je je huis tegen brand of diefstal beveiligt, legt de staat 170 euro bij.
 • Lenen aan vrienden of familie: als je geld leent aan een vriend of familielid voor het renoveren van een huid dat op de lijst van leegstaande of onbewoonbare woningen in het Vlaamse Gewest staat, mag je elk jaar 2,5% van het geleende bedrag aftrekken.
 • Levensverzekering: als je geen of maar een beperkte hypotheek hebt, kan een levensverzekering je tot 2080 euro voordeel bieden.
 • Gift: steun jezelf, steun een goed doel! Voor giften van ten minste 30 euro aan een erkende instelling krijg je een belastingvermindering in verhouding tot je inkomen.
 • Passiefhuis: als je een huis hebt dat zonder gewone verwarmingsinstallatie kan, genietje de komende 10 jaar van 790 euro belastingvoordeel. Je mag dit ook nog combineren met de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen.
 • Privé-pc: als je werkgever heeft bijgelegd voor je nieuwe pc, krijg je een vrijstelling van maximaal 760 euro. Maar dan mag je in 2009 niet meer verdiend hebben dan € 29.900 bruto.
 • Surfen op het intenet: als je na 1 mei 2009 een computerpakket kocht dat erkend is als start2surf@home, heb je recht op een terugbetaalbaar belastingkrediet van 21% van de aankoopprijs zonder btw.

Nog niet ontvangen?

Als je je belastingsbrief nog steeds niet ontvangen hebt, verwittig je het beste je taxatiedienst. Als je vorig jaar je belastingen hebt aangegeven via Tax-on-Web, wordt dit jaar hetzelfde van je verwacht en krijg je dus geen papieren versie meer in de bus.

Partner Content