Red de akkervogels

Door De Redactie
In Dieren in nesten (één) trakteert Chris Dusauchoit je elke week op informatieve en aangrijpende dierenverhalen. In het nieuwe seizoen geeft hij extra aandacht aan inheemse dieren die het moeilijk hebben. Zo zijn er de akkervogels: zoals de veldleeuwerik, de grauwe gors, de geelgors, de patrijs en de ringmus. Ze leven allen op of van het veld, maar hun aantal gaat er dramatisch op achteruit. Dat komt omdat onze velden de laatste decennia zo drastisch veranderd zijn. Om ze van de ondergang te redden moet er veel gebeuren en dat op grote schaal.

In de nieuwe rubriek ‘Dieren in nesten Bouwt’ nodigt [LINK_TEXT id=1]je uit om mee te bouwen aan een nieuw natuurgebied voor onze inheemse dieren. Dat kan door eenvoudige ingrepen op je terras, balkon of in je tuin. Op www.een.be/diereninnesten kan je aangeven welke acties je uitgevoerd hebt om zo vierkante meters natuur te verzamelen. En je kan er ook een mooie prijs mee winnen!

Van alle fragmentjes om onze inheemse dieren in je tuin te helpen, is ook een leuk boek verschenen: Dieren in nesten in je tuin (uitgeverij Borgerhoff en Lamberigts). In dit rijkelijk geïllustreerde handboek vind je massa’s extra tips en informatie om dieren zoals de bij, de egel, de vlinder, de huismus of de vleermuis te helpen in je eigen tuin. Het boek is geschreven door medewerkers van Natuurpunt en rijk geillustreerd door fotografen die als vrijwilliger voor Natuurpunt actief zijn. Meer informatie vind je hier: http://winkel.natuurpunt.be/toon_artikel.aspx?artikel=3469

Tip 1: Hulp met subsidies

Vroeger stond er rondom elk akker een zoom die niet bewerkt werd. Op die akkerranden groeide er dan struikgewas, kruiden, een haag of wilde bloemen . Verschillende akkervogels hebben zo’n buffer nodig om in te schuilen, te nestelen of eten te vinden. Andere akkervogels zoals de veldleeuwerik hebben dan weer behoefte aan nestelplekjes in het open veld. Omdat de noden van de akkervogels zo specifiek zijn, heeft de Vlaamse Landmaatschappij, oftewel VLM beheersplannen op maat uitgewerkt die de akkervogels er terug bovenop moeten helpen. Kom meer te weten weten over de beheersovereenkomsten en de subsidies die men er voor krijgt.

Tip 2: Laat een strohalm staan

Veel akkervogels vinden nog te weinig voedsel in het najaar. Vroeger werden er tijdens de oogst genoeg granen en zaden gemorst en bleven er na de oogst al eens een paar halmen staan. De moderne landbouwmachines laten nog maar weinig over voor de akkervogels. Net zoals we de mezen in onze tuin bijvoederen, zouden we de akkervogels op het veld ook wat extraatjes moeten gunnen. En ook daar krijgen de welmenende landbouwers subsidies voor. Zo richt je een akkervogelvriendelijke akker in!

Tip 3: Koop het b.akkerbrood

In de provincie limburg kan je b.akkerbrood kopen. Dat is brood afkomstig van akkervogelvriendelijke akkers. Het is een mooi initiatief van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzv en het werkt! Op de nieuw aangelegde akkers werden al zeer zeldzame akkervogeltjes gespot. Ze komen dus terug als we ze helpen. En helpen doe je al door een lekker b.akkerbrood te kopen. Ontdek hier meer.

Tip 4: Help de akkervogels in de tuin

Zaai in een verloren hoekje in de tuin of in een grote bak wat gemengd zaad van de vogelvoermengeling. Verrassend wat er uit komt en de volgroeide planten leveren zaden voor de akkervogels die ook in open tuinen opduiken zoals kneu en ringmus. Voor meer informatie over akkervogels kan je terecht op www.natuurpunt.be/bouwmeevoordeakkervogels.

Tips om de glimworm te helpen: www.natuurpunt.be/bouwmeevoordeglimworm
Tips om de eikelmuis te helpen: www.natuurpunt.be/bouwmeevoordeeikelmuis
Tips om de huiszwaluw te helpen: www.natuurpunt.be/bouwmeevoordehuiszwaluw
Tips om de egels te helpen: www.natuurpunt.be/bouwmeevoordeegel
Tips om de boomkikker en andere amfibieën te helpen: www.natuurpunt.be/bouwmeevoordeboomkikker
Tips om de vlinders te helpen: www.natuurpunt.be/bouwmeevoordevlinder
Tips om de huismus te helpen: www.natuurpunt.be/bouwmeevoordehuismus
Tips om de vleermuis te helpen: www.natuurpunt.be/bouwmeevoordevleermuis
Tips om de bij te helpen: www.natuurpunt.be/bouwmeevoordebij

Partner Content