Tel jij mee vogels dit weekend?

Door De Redactie

Zaterdag 4 en zondag 5 februari 2012 kan je opnieuw de vogels in je tuin gaan tellen want Natuurpunt organiseert voor de twaalfde keer de nationale telling van tuinvogels. En met de koude van de afgelopen dagen kunnen vogels een extra steuntje in de vorm van vogelvoer best gebruiken. Help jij mee?

Tijdens het voederen komen de vogels dichterbij en kan je makkelijker tellen en de waarnemingen noteren. Bedoeling van de telling is Natuurpunt een beter inzicht geven in hoe de vogelpopulatie van een gemiddelde Vlaamse tuin er uit ziet en hoe die van jaar tot jaar verschilt.

Maar hoe voeder je nu best tuinvogels tijdens de strenge koude?

Iedere vogel eet natuurlijk zoals hij gebekt is, dus varieer het aanbod en kijk welke soorten in je tuin voorkomen. Met vetbol, pindacake, zonnebloempitten en pindanoten bezorg je mezen, spechten een feesttafel. Met gemengd zaad en zonnebloempitten geef je de vinkensoorten een betere overlevingskans. Met gemengd graan help je dan weer de huis- en ringmus, Turkse tortel en de huismus. Merels en roodborstjes pikken van alles wat mee maar je kan ze extra verwennen door een zachte appel in schijfjes te snijden.

In 2011 waren in Limburg de huismus, de koolmees en de groenling talrijk aanwezig. In Vlaams Brabant vielen de houtduif en de zwarte kraai op en in Oost-Vlaanderen was de vink de koploper. In West-Vlaanderen deed de spreeuw het opvallend goed en in Antwerpen waren de kauw en houtduif talrijk.

Hoe kan je vogels tellen?

Iedereen kan deelnemen aan de telling. Je noteert tijdens een halfuurtje of langer welke soorten en hoeveel vogels van elke soort de voederplaats bezoeken. Omdat niet alle soorten op hetzelfde moment aan tafel gaan is het nuttig om op verschillende tijdstippen waar te nemen. Noteer per soort steeds het grootste aantal dat je op hetzelfde moment hebt geteld.

Voor het herkennen van de soorten, het telformulier en de spelregels kan je terecht op de website van Natuurpunt!

 

Partner Content