Wat is opvoedingsondersteuning?

Door De Redactie

Alle ouders hebben wel eens vragen over de opvoeding van hun kinderen. Opvoedingsondersteuning is steun bij het opvoeden van kinderen en jongeren.

Veelal vinden ouders antwoorden op deze vragen in hun nabije omgeving: grootouders, vrienden en kennissen, aan de schoolpoort,… Dit is informele steun bij opvoeden. Naast deze informele steun bestaat er ook 'georganiseerde' opvoedingsondersteuning . Heel wat opvoedingsondersteuners zijn dagelijks aan het werk om ouders te ondersteunen bij uiteenlopende opvoedingssituaties.

Waarom is er opvoedingsondersteuning?
Omdat ouders hun kinderen maximale ontwikkelingskansen willen geven.
Elke ouder komt bij het opvoeden wel eens met vragen te zitten of wil gewoon zijn mening af toetsen bij anderen en/of professionelen.

Opvoedingsondersteuning is een toegankelijk en samenhangend aanbod aan allen die kinderen en jongeren opvoeden want ouders hebben recht op steun. Omdat kinderen recht hebben dat hun ouders ondersteund worden. Dit wordt expliciet gesteld in het VN verdrag inzake de rechten van het kind.

Omdat het opvoedingsproblemen kan voorkomen.
Vlaams epidemiologisch onderzoek toont aan dat 15 tot 21% van de kinderen gedrags- en/of emotionele problemen heeft. Opvoedingsondersteuning wordt gezien als een belangrijk instrument bij de preventie van deze problemen.

De kwaliteit van de ouder-kind relatie en de ouderlijke opvoedingsstijl een belangrijke invloed uitoefenen op de kinderlijke ontwikkeling.

Wat zijn de meest voorkomende vragen van ouders ?
Bij bijna elke leeftijd van de kinderen komen volgende vragen het meest voor:

  • De aanpak van de opvoeding in het algemeen. Vragen over grenzen stellen, straf, verwennen, verschil aanpak tussen ouders, omgangsregeling echtscheiding, botsing culturen,…
  • De sociaal emotionele ontwikkeling . Vragen i.v.m. vrienden, pesten, vragen over temperament, angsten, slaapproblemen, faalangst, rouwverwerking, verwerken echtscheiding, …
  • Moeilijk gedrag bij het kind of jongere. Vragen over overmatig huilen, agressief gedrag, druk gedrag, hyperactief gedrag, …

Vanaf 16 mei loopt De Week van de Opvoeding. Voor meer informatie, surf naar www.groeimee.be.

Bron: zappybaby.be

Partner Content