Mijn schoonmoeder en ik

Door De Redactie

Draag je haar op handen - of is het koude oorlog tussen jullie? Heeft je schoonmoeder ooit iets gezegd of gedaan dat je is bijgebleven, in positieve of negatieve zin - en zo ja: wat? Waarom ben je blij met haar - of juist niet? Wat zijn jullie raakpunten- en wat jullie twistpunten? Hoe belangrijk is ze voor jou - en voor je man? Kortom: hoe is de band met je schoonmoeder?

Partner Content