Tegen alle verwachtingen in

Door De Redactie

Niemand schatte je kansen hoog in. Er werd al eens meewarig of vol medelijden naar je gekeken. Je zág de mensen denken: ocharme, die komt er nooit. En toch is het je gelukt de wereld het tegendeel te bewijzen. Groeide je op in een gezin dat vocht tegen de armoedegrens en dacht iedereen ten onrechte dat jij in dezelfde vicieuze cirkel zou blijven? Werd je geboren met (of kreeg je op latere leeftijd) een beperking en verwezenlijkte je dingen die iedereen onmogelijk achtte?

Voorspelden de leerkrachten op school je een povere toekomst en kun jij hen nu bewijzen dat je wél iets van je leven hebt gemaakt? Laat het ons dan weten. Getuigenissen kunnen anoniem.

Partner Content