Little boy putting coin into piggy bank, close-up

5 veelgestelde vragen over kindergeld

Door De Redactie

Wie heeft recht op kindergeld? Tot welke leeftijd krijg je het en hoe wordt het berekend?

Veel ouders zitten met vragen over de kinderbijslagregeling. Daarom zetten we nog even de belangrijkste basics op een rijtje:

Wie heeft recht op kindergeld?

Bijna elk kind dat in België geboren is en er woont, heeft recht op kinderbijslag, op voorwaarde dat één van beide ouders onderworpen is aan het Belgisch sociale zekerheidssysteem. Dat betekent dat één van de ouders in België moet werken en/of een gelijkgestelde Belgische uitkering moet ontvangen. Bovendien moet het kind in België worden opgevoed. Er zijn echter uitzonderingen waardoor je ondanks het verblijf in het buitenland toch recht hebt op Belgische kinderbijslag.

Tot welke leeftijd krijg je het?

Minderjarigen krijgen onvoorwaardelijk kinderbijslag tot 31 augustus in het jaar dat ze 18 wordenVanaf 18 zijn er een aantal voorwaarden om nog toeslag te krijgen. De belangrijkste voorwaarde om kinderbijslag te blijven krijgen, is dat het kind schoolgaand is. Voor jongeren met een leercontract of werkzoekende schoolverlaters zijn er bepaalde regels. Wanneer je kind 25 wordt, vervalt het recht op kinderbijslag.

Hoe wordt het bedrag berekend?

Het bedrag hangt af van verschillende factoren:

  • de socio-professionele situatie van de ouders (werknemer, zelfstandige, andersvalide,…),
  • de situatie van de kinderen,
  • het aantal kinderen in het gezin en hun leeftijd.

Het bedrag per kind stijgt tot het derde. De basiskinderbijslag voor het eerste kind bedraagt € 92,09 per maand, voor het tweede kind € 170,39 per maand en voor het derde en alle volgende € 254,40 per maand. Online kun je ook via calculators berekenen hoeveel kindergeld je ongeveer zal krijgen. Vanaf 2019 verandert de wetgeving. Kinderen die dan worden geboren, vallen onder de het nieuwe systeem.

Hoe vraag je het aan?

Als er al kraamgeld betaald is vóór de geboorte hoef je niets te doen. Je kinderbijslagfonds start automatisch de kinderbijslag op.

Als dat nog niet gebeurd is, vul je bij een eerste aanvraag het formulier ‘Aanvraag om kinderbijslag’ in dat je kunt krijgen bij je kinderbijslagfonds. Als je niet weet bij welk fonds je bent, vraag dan de naam aan de werkgever van de persoon die de kinderbijslag aanvraagt, of aan FAMIFED.  Zelfstandigen kunnen zich wenden tot het sociaal verzekeringsfonds. Als je nooit gewerkt hebt, in het onderwijs staat of grensarbeider bent, kun je terecht bij FAMIFED.

Vanaf een 2de kind volstaat het, voor de geboorte, om het doktersattest met daarop de vermoedelijke bevallingsdatum op te sturen. Na de geboorte moet je het originele geboortebewijs bezorgen aan het bevoegde kinderbijslagfonds.

Wie ontvangt het kindergeld?

Kinderbijslag wordt betaald aan degene die het kind opvoedt, meestal is dat de moeder. In sommige gevallen wordt het kindergeld rechtstreeks aan het kind betaald, bijvoorbeeld als het gehuwd is of een afzonderlijk domicilie heeft. Het kindergeld wordt maandelijks gestort op een zichtrekening of betaald per cheque, ten laatste op de 8ste van de volgende maand.

Nog vragen? Kinderbijslag Vlaanderen

 Lees ook:

 

Partner Content