Tijd voor je kindje én je werk?

Advertorial

Een zoon of dochter op school, een kindje op komst en een job die je graag doet. Het vergt een delicate evenwichtsoefening om dat te combineren. Maar je hebt misschien wel meer mogelijkheden dan je denkt. Wist je dat je je ouderschapsverlof kan spreiden in de tijd? En dat je nadien nog recht hebt op tijdskrediet? Het ACV zoekt het graag voor je uit.

Heerlijk nieuws, dat kindje op komst. Tijdens je moederschapsrust van vijftien weken hoef je je alvast geen zorgen te maken voor je werk of je inkomen. De uitkering van het ziekenfonds dekt 75 tot 100% van je loon, afhankelijk van of je in de privésector of bij de overheid werkt. Ook als werkzoekende behoud je uiteraard je uitkering.

Maar dan komt die eerste emotionele werkdag zonder je baby’tje. En de twijfel: ga je terug voltijds werken of wil je liever wat langer thuis zijn? Misschien toch een tijdje halftijds werken? Of een extra dag in de week qualitytime met de kinderen? Dat kan. Om je werk en je privéleven te kunnen combineren, kan je ouderschap of tijdskrediet opnemen. Het ACV heeft daarvoor stevig geijverd.

Vier maanden

Ouderschapsverlof is een vorm van loopbaanonderbreking. Voor elk kind heb je recht op vier maanden ouderschapsverlof, of drie maanden voor kinderen die voor 8 maart 2012 werden geboren. Je mag dat verlof opnemen tot je kind 12 jaar is. Je hoeft die maanden niet meteen en volledig op te nemen. Je kan ze spreiden in de tijd. Bijvoorbeeld, door acht maanden halftijds te werken, twintig maanden lang een dagje per week op te nemen, of elk jaar een extra maand verlof in te plannen.

Tijdens je ouderschapsverlof heb je recht op een vervangingsinkomen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Met een eenvoudige tool op de website www.tijdskrediet.be bereken je hoeveel jouw vervangingsinkomen bedraagt.

Oh ja, beide ouders kunnen ouderschapsverlof nemen. Het is een individueel recht, dus het is niet omdat de ene ouder het verlof opneemt dat de andere dat niet meer mag.

Wat na je ouderschapsverlof?

Zit je ouderschapsverlof erop? Dan kan je de werkonderbreking verlengen via het tijdskrediet. Vergeet dat niet aan te vragen bij je werkgever, en nog wel twee maanden voor je verlofperiode afloopt. Je werkgever mag dit dan niet weigeren. Maar let wel, je kan tijdskrediet voor de zorg van je kind slechts opnemen tot je kind acht jaar is.

Nog goed om weten: je kan niet ontslaan worden tijdens je ouderschapsverlof, tenzij om dringende reden. Zelfs niet tot drie maanden nadien. Doet je werkgever dat toch, dan krijg je naast een opzegvergoeding een schadevergoeding die gelijk is aan zes maanden loon. Het ACV zorgde ervoor dat deze vergoeding op het voltijdse loon wordt berekend.

Minder zorgen

Minder werken om tijd te besteden aan je gezin en je levensstandaard behouden, dat kan dankzij de sociale zekerheid. Ook als je niet of minder werkt door ziekte, werkloosheid of pensioen doe je er beroep op. Gelukkig maar, want dit sociaal vangnet heeft een positieve impact op de hele economie en maatschappij. En daar zorgen we allemaal samen voor, de overheid, werkgevers, zelfstandigen en werknemers. We mogen er dus best trots op zijn.

Meer weten hoe de sociale zekerheid achter jou staat? www.onzesocialezekerheid.be