1/3 van alle zwangerschappen is ongewenst

Door De Redactie
Naar jaarlijkse gewoonte vindt op 26 september de "Wereld Anticonceptiedag" plaats. Deze wereldwijde campagne wil het aantal ongeplande zwangerschappen alsook de seksueel overdraagbare aandoeningen doen dalen. De campagne van dit jaar wil jongeren onder het motto "Contraception: It's your life, Your Responsability" aansporen om meer verantwoordelijkheid te nemen wanneer het gaat om het gebruik van een anticonceptiemiddel.

De campagne werd vooraf gegaan door een wereldwijde enquête bij 5.253 jongeren tussen 15 en 24 jaar uit 25 landen met als thema “Contraception: Whose Responsibility is it anyway?”. Uit deze enquête blijkt nog maar eens dat er nood blijft aan betrouwbare informatiebronnen. Wereldwijd is ongeveer één derde van de 205 miljoen zwangerschappen ongepland. Bovendien blijkt uit de statistieken dat de meeste seksueel overdraagbare aandoeningen voorkomen bij jongeren tussen 15 en 24 jaar.

Nog enkele bevindingen

  • 82 % van de ondervraagden vindt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het gebruik van anticonceptie wanneer ze een afspraakje hebben en misschien voor het eerst seksuele betrekkingen zullen hebben;
  • 86 % erkent de eigen verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van een anticonceptiemiddel;
  • 36 % van de jongeren geeft toe ooit seksuele betrekkingen te hebben gehad waarbij geen anticonceptiemiddel werd gebruikt bij een nieuwe partner;
  • Bij een eerste afspraakje wordt anticonceptie niet als prioriteit beschouwd, maar denkt men eerder aan het persoonlijk voorkomen;
  • 56 % van de ondervraagden vinden dat ze zeer goed geïnformeerd zijn over de verschillende anticonceptiemethodes;
  • Heel wat van de ondervraagden (36 % meisjes; 21 % jongens) kennen iemand in hun omgeving die reeds een ongeplande zwangerschap had;
  • Jongeren hebben gemiddeld rond de leeftijd van 16 jaar voor de eerste maal seksuele betrekkingen;
  • 32 % van de ondervraagde jongeren geloven dat vroegtijdig terugtrekken een effectieve methode is om zwangerschap te voorkomen.

Tania Boler van de organisatie ‘Marie Stopes International’: ‘Uit de resultaten van de enquête blijkt dat er nog werk aan de winkel is om jongeren bewust te maken van het belang van het gebruik van anticonceptiemiddel, zeker als we het aantal zwangerschappen bij jongeren willen verminderen tegen 2015. Dit is een indicatie voor één van de millenniumdoelstellingen nl. het verbeteren van de gezondheid bij moeders.’

Voor meer info over anticonceptie en seksuele gezondheid kan je terecht op www.mijnpil.be

Partner Content