Pretty mid adult Asian mom helps her elementary age son with reading and writing assignment. The boy is holding a pencil. A book is open on the table. He and his mom are smiling at one another.

Deze kenmerken vertellen veel over je intelligentie

Wist je dat bepaalde kenmerken verraden hoe slim je bent? Uit een aantal studies is gebleken dat mensen met bepaalde kenmerken een hoger IQ hebben dan mensen die die kenmerken niet hebben. 

Muzieklessen

Uit verschillende studies blijkt dat kinderen die muzieklessen gevolgd hebben, hoger scoren op intelligentietests. Belangrijk: kinderen die uit zichzelf goede punten halen zijn, degenen die kiezen om muzieklessen te volgen. Vaak is dus het verschil in intelligentie al van tevoren aanwezig.

Het oudste kind

Het oudste kind zou het slimst zijn en later ook succesvoller zijn dan de andere kinderen in het gezin. Dit is gebleken uit een aantal studies waarbij het IQ van kinderen werd gemeten. De oudste heeft gemiddeld een IQ van 103, waar de tweede een IQ van 100 heeft en de derde een IQ van 99. Dit lijkt een verwaarloosbaar aantal, maar het maakt echt al een groot verschil.

Je bent slank

Uit een studie met 2200 volwassenen is gebleken dat hoe breder de taille, hoe lager de intelligentie is. Kinderen die lager scoorden op cognitieve tests hadden meer kans om obesitas te ontwikkelen wanneer ze 40 worden. Slimmere kinderen, die een hogere opleiding hebben genoten en een algemeen goede levensstandaard hebben, zijn degenen die meer aandacht besteden aan hun gezondheid.

De omgevingsfactoren zijn dus wel degelijk van belang.

Je hebt een kat

Uit een studie met 600 studenten is gebleken dat mensen die zichzelf hondenmensen noemen, minder slim waren dan mensen die zichzelf kattenmensen noemen. Dat bleek uit de resultaten van de cognitieve tests die nadien werden uitgevoerd.

Je hebt borstvoeding gekregen

Een studie uit 2007 suggereert dat baby’s die borstvoeding kregen slimmer zijn. Gemiddeld scoren deze kinderen 7 punten hoger op IQ-tests dan kinderen die geen borstvoeding kregen.

Via Gettyimages

 

Je bent linkshandig

Vroeger werden linkshandigen geassocieerd met criminaliteit. Nu blijkt linkshandigheid meer en meer in verband te staan met een hoog IQ. Linkshandigen durven meer af te wijken van de normale denkpatronen, waardoor ze creatiever zijn en met meer geniale ideeën op de proppen komen.

Je bent groot

Grotere mensen scoren hogere punten op IQ tests en verdienen meer geld. Zelfs voordat kinderen de leeftijd van 3 jaar bereiken, is er al een significant verschil.

Je drinkt regelmatig alcohol

Kinderen die hoge scores behaalden op IQ tests dronken later meer alcohol wanneer ze volwassen waren. Maar laat dit geen excuus zijn om te veel te gaan drinken. Alles met mate is ons motto.

 

Je hebt vroeg leren lezen

In 2012 hebben onderzoekers 2000 identieke tweelingen bestudeerd. De ene broer of zus, die vroeger leerde lezen dan de andere, behaalde een hogere score op cognitieve tests wanneer ze ouder werden.

Vroeg leren lezen is bevorderlijk voor de ontwikkeling van je verbale als non-verbale communicatie.

Je piekert veel

Mensen die veel piekeren zijn slimmer dan mensen die dat niet doen. Ze scoorden hoger op proeven die de verbale intelligentie testten. Mensen die weinig piekeren daarentegen, scoren hoger op non-verbale proeven.

Je hebt humor

400 psychologiestudenten legden cognitieve tests af waaruit bleek dat de studenten die meer grappen konden bedenken, slimmer waren.

Bron: The Insider

Lees ook:

Partner Content