Wat als je een leerstoornis bij je kind vermoedt?

Door De Redactie

Dyslexie, dyscalculie, dysfasie; toegegeven er zijn vandaag véél van deze etiketjes. Maar wat als je echt een leerstoornis vermoedt? Wat moet je dan ondernemen? We vroegen het aan professor en klinisch psycholoog Stijn Vanheule:

“Voor je naar de dokter stapt voor een diagnose, is het goed om eerst de volgende stappen te doorlopen:

Stap 1:

Zie je bij je kind een probleem, zoek dan hulp. Ga samen zitten met de leraar, het CLB, de zorgjuf of –meester.

Stap 2:

Vraag je samen af wat de concrete probleemsituatie is? Waar zit het echte probleem? En wat zouden we eventueel met extra zorg kunnen verbeteren?

Stap 3:

Zoek samen naar oplossingen voor die concrete problemen. Houd vooral ook rekening met het kind zelf, zijn leerstijl, het karakter, zijn leeromgeving… Niet alle kinderen met hetzelfde probleem pak je op dezelfde manier aan.

Stap 4:

Probeer ook eens voorbij de stoornis te kijken. Benadruk wat wel goed gaat. Stimuleer je kind en moedig het aan. Zo sterk je het zelfvertrouwen van het kind. Laat niet alles rond dat leerprobleem draaien. Een kind is veel meer dan dat.

Stap 5:

Pas als je merkt dat je kind blijvend ongelukkig is binnen zijn of haar manier van functioneren, is het goed om bij een psycholoog aan te kloppen voor grondig onderzoek.”

Wat is een leerstoornis?

Een leerstoornis is een blijvende aandoening die een invloed heeft op je vermogen om te lezen, schrijven en rekenen. Leerstoornissen hebben vooral een negatief effect op de schoolresultaten. Een leerstoornis is geen psychiatrisch probleem.

Verschillende leerstoornissen

Dyslexie: moeilijkheden met lezen en met spelling. De fouten die gemaakt worden, lijken op verstrooidheidsfouten. Bijv. ‘kineren’ in plaats van ‘kinderen’.
Dyscalculie: moeilijkheden met rekenen en wiskunde.
Dysorthografie: een spellingsstoornis. Kinderen met deze stoornis hebben veel moeite om foutloos te schrijven. Het grote verschil met dyslexie: een kind met dysorthografie heeft geen moeite met lezen.
Dyspraxie: een coördinatie-ontwikkelingsstoornis. Kinderen met dyspraxie hebben moeilijkheden met (fijne en grove) motorische vaardigheden. Ze worden vaak als ‘onhandig’ omschreven.
Dysfasie: een neurologische spraak- taalontwikkelingsstoornis waarbij een kind het moeilijk heeft om woorden en zinnen te vormen, zonder dat het denkvermogen is aangetast.
NLD: non-verbal learning disorder of een non-verbale leerstoornis. Een kind met NLD kan goed luisteren en vertellen, maar heeft moeite met het visueel waarnemen van dingen (zien) en het uitvoeren van dingen (vooral motorisch).

Niet te verwarren met ontwikkelingsstoornissen

Een ontwikkelingsstoornis komt aan het licht doordat een kind zich op één of meer punten anders ontwikkelt dan de leeftijdsgenoten. De oorzaak van een ontwikkelingsstoornis ligt in de hersenen.

Verschillende ontwikkelingsstoornissen

ADHD: ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder of een aandachtsstoornis met hyperactiviteit. Het is een gedragsstoornis die gepaard gaat met concentratietekort, impulsiviteit en overactief zijn.
ADD: ADD is de minder bekende vorm van ADHD en staat voor Attention Deficit Disorder. De ‘H’ ontbreekt omdat hyperactiviteit geen symptoom is. Kinderen met ADD hebben moeite om hun aandacht ergens bij te houden en geven vaak een afwezige en dromerige indruk.
ASS: ASS staat voor Autismespectrumstoornis. Het is een verzamelbegrip voor verschillende vormen van autisme. Kinderen met autisme hebben een afwijking in de bouw van de hersenen waardoor ze meer moeite hebben om structuur in hun leven te brengen en met het inschatten van sociale interacties.
Nog enkele etiketten…
Hoogbegaafdheid: is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Vanaf een IQ van 130 spreken we officieel van hoogbegaafdheid.
Hoogsensitiviteit: Hoogsensitieve of hooggevoelige kinderen hebben een gevoeliger zenuwstelsel waardoor ze bijvoorbeeld geuren, geluiden, licht en sfeer sterker waarnemen en meer tijd nodig hebben om die prikkels te verwerken.
Faalangst: Een kind met faalangst is bang om fouten te maken of iets verkeerd te doen in situaties waarin ze beoordeeld worden. Faalangst kan een kind blokkeren.

(Libelle 45/2017)

Lees ook:

 

Partner Content