Belgische vrouw geeft lage bedscore

Door De Redactie

Uit een enquête van het gratis maandblad Dialoog & Gezondheid blijkt dat driekwart van de Belgische vrouwen seks belangrijk vindt. Uit het onderzoek blijkt ook dat vrouwen ontevreden zijn over de kwaliteit van seks  en dat opvallend veel jonge vrouwen weinig zin hebben in de slaapkamer.
 

Kwaliteit?
45% van de Belgische vrouwen vindt seks belangrijk, maar over de kwaliteit van de seks valt te discussiëren. Slechts 14% van de meer dan 1.400 ondervraagde vrouwen tussen 16 en 54 gaf haar partner een score van 9 of 10 in bed. Een kleine meerderheid zette het scorebord op 7 of 8. En  33% deelde zelfs een score van 6 of minder uit.

Het gemiddelde!
De gemiddelde vrouw vrijt graag en vaak. Meer dan 38% van de vrouwen heeft 2 keer per week seks.
14% haalt zelfs een gemiddelde van 3 keer per week. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat opvallend veel vrouwen tussen 25 en 34 als grootste probleem 'weinig zin' opgeeft in de slaapkamer. Dat probleem komt vooral voort uit een jachtige levensstijl. 'Vooral twintigers staan onder druk. Ze willen heel veel bereiken op een zo kort mogelijke tijd en dat zorgt voor vermoeidheid. Ook zijn de opgelegde idealen vanuit de media moeilijk na te streven. De kans op een seksuele burn-out wordt zo wel heel groot.'

Partner Content