Bijverdienen na je pensioen

Door De Redactie

Heb je geen zin om je hele pensioen stil te zitten? Kriebelt het om terug aan de slag te gaan? Maar kan je als gepensioneerde verder werken zonder jouw pensioen te verliezen?

Kan ik als gepensioneerde verder werken zonder mijn pensioen te verliezen?

Gepensioneerden die 65 jaar zijn en een loopbaan hebben van minimum 42 jaar, mogen
onbeperkt bijverdienen. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet is gebonden aan grenzen. Overschrijd je de grens met niet meer dan 25% van de jaarinkomsten, dan blijft de sanctie beperkt. In het andere geval verlies je je volledige pensioen.

Moet je er belasting op betalen?

Ja. Gepensioneerden mogen iets bijverdienen, maar dat wil niet zeggen dat het  belastingvrij is. De bijverdienste is een beroepsinkomen en net zoals andere werknemers en zelfstandigen word je erop belast. Omdat het een beroepsinkomen is, betekent dat ook dat je beroepskosten kunt aftrekken van je bijverdieninkomen. Info over (bijverdienen na) je pensioen vind je op de site van de Rijksdienst voor Pensioenen, www.rvp.fgov.be (als werknemer) of de site van de RSVZ, www.rsvz.be (als zelfstandige). Vragen over toegelaten beroepsactiviteiten kunnen ook via het gratis telefoonnummer 1765.

Hoeveel bedragen die inkomensgrenzen?

Afhankelijk van je leeftijd, het type pensioen, de aard van de tewerkstelling en het feit of je kinderen ten laste hebt, is er een grens bepaald. De grensbedragen worden jaarlijks
geïndexeerd. Hieronder vind je twee schema’s terug m.b.t. de inkomensgrenzen. Zo weet je meteen in welke situatie jij zit.

Partner Content