Educatief spel rond kinderrechten

Door De Redactie
Maimuna Daipha is een meisje van 8 jaar en woont in Gambia. Zij heeft een jonger broertje, Pabi. Haar ouders zijn gescheiden. Tijdens de schooldagen woont zij bij haar papa en tijdens de vakantie bij haar mama... Heeft zij dezelfde rechten als onze Belgische kinderen? Maimuna is een educatief spel omtrent kinderrechten.

Aan de hand van foto’s van het dagelijks leven van Maimuna, creatieve vragen, leuke doe-opdrachten en verhalen komen kinderen te weten of Maimuna dezelfde rechten heeft als zijzelf. Tevens ontdekken kinderen wat de Rechten van het Kind inhouden en komen ze meer te weten over de betekenis en reikwijdte van hun rechten. De brede waaier kinderrechten uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind worden op een ludieke wijze belicht.

Doel van dit educatief spel

  • kinderen informeren over hun rechte en over die van kinderen in het Zuiden
  • kinderen helpen inzien dat rechten en verantwoordelijkheden universeel zijn en dus overal gelden
  • kinderen leren om zich in te zetten voor kinderrechten in de eigen omgeving en voor leeftijdsgenoten in het Zuiden

Het spel zit in een leuke speeltas met 16 spelborden, 64 speelkaarten, gekleurede ballen, popje Maimuna, cd-rom en spelboekje met achtergrondinformatie voor de begeleider. Geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar.Bedoeling is om het spel te spelen met 4 groepjes van telkens 2 tot 7 spelers. Afhankelijk van de gekozen spelvarian duurt één spelletje 40 tot 100 minuten.

Bestellen voor in de klas?

Bestel het spel Maimuna door 31 euro te storten op rekeningnummer BE 62 877-7968501-61 van JOETZ vzw, St-Jansstraat 32, 1000 Brussel met vermelding Maimuna en het juiste leveringsadres.
Meer info: www.joetz.be

Partner Content