Gezinsgeluk? Belangrijk!

Door De Redactie

In het voorjaar van 2007 deed Comeva een enquête over de hoeksteen van onze samenleving: het gezin! Meer dan 17.000 mensen lieten hun stem horen. En wat blijkt: maar liefst 75% van de gezinnen is gelukkig met thuissituatie.

Met dit opmerkelijk resultaat kwam Comeva vandaag naar buiten. Maar er is ook een keerzijde aan de medaille: maar liefst 82% van de deelnemende gezinnen heeft regelmatig te kampen met stress. De combinatie werk, gezin en vrije tijd weegt tegenwoordig zwaar op het gezinsgeluk. Comeva pleit voor meer 'flexibiliTIJD' voor méér gezinsgeluk: de uitbreiding van het ouderschapsverlof, garanties rond kinderbijslag en meer tijd om te zorgen voor elkaar.

Comeva en de Gezinsbond bundelen hun krachten en richten hun vraag tot Vlaams minister-president Kris Peeters, die het ermee eens is dat er nú iets moet gebeuren. Al benadrukt hij dat deze kwesties niet onder zijn bevoegdheden vallen. Hij is er zich van bewust dat ons land véél beter kan op deze vlakken, zeker als je vergelijkt met onze buurlanden.

Toch wist hij te vertellen dat de Vlaamse regering al een aantal stappen in de goede richting heeft genomen. Zo is het investeren in kinderopvang al sinds 2004 een prioriteit. Alleenstaande ouders kunnen ook beroep doen op kinderopvang aan huis, via dienstencheques. Verder is er ook nog het plan om opvoedingswinkels in centrumsteden op te richten. Al deze maatregelen kunnen bijdragen tot minder stress en dus meer gezinsgeluk.

 

Opmerkelijke cijfers uit de enquête

 • meer dan 17.000 mensen lieten hun stem horen, ten opzichte van 12.000 vorig jaar. 690 ervan waren mannen.
 • koppels zonder kinderen zijn gelukkiger dan het gemiddelde gezin (82% tegenover 76%)
 • meer dan de helft van de mensen met een partner vindt een goede relatie met hun partner het belangrijkst, maar 40% stelt dat vrouwen hun kinderen liever zien dan hun partner
 • kinderloze koppels hebben een betere taakverdeling dan koppels met kinderen
 • koppels waarvan de kinderen het huis uit zijn (Lege Nest Koppels) voelen zich eenzamer dan koppels waarvan de kinderen nog thuis wonen én kinderloze koppels
 • 60% van de singles halen evenveel voldoening uit hun leven als koppels, maar slechts 30% is écht 'happy and single'
 • 75% van de single mama's is tevreden met de thuissituatie
 • single mama's ondervinden meer intimiteit en warmte van hun kinderen dan klassieke koppels. Toch zou maar 1 op 10 single mama's een nieuwe partner aan
  de deur zetten als het niet klikt met de kinderen
 • andere gezinnen denken dat klassieke koppels met kinderen voor 99% gelukkig zijn. Toch geven 'klassieke' gezinnen zichzelf maar een score van 78%

Dankzij [LINK_TEXT id=1]kan je alvast beginnen werken aan een goede verstandhouding met je partner of kan je nog een keertje met vriendinnen en vriendinnen afspreken voor een gezellig avondje uit.

Partner Content