Goede doelen voor kinderen

Door De Redactie

Help Brandwonden Kids

Een kind dat zwaar verbrand raakt, heeft een lange revalidatie voor de boeg. Daaraan zijn heel wat kosten verbonden: kosten voor psychologische ondersteuning, voor kinesitherapie, voor littekenverzorging… De vzw Help Brandwonden Kids zamelt geld in om kinderen met zware brandwonden (en hun ouders) financieel te steunen.
Meer info? www.helpbrandwondenkids.be

Vzw Pinocchio

Ook vzw Pinocchio wilt kinderen met zware brandwonden financiëel steunen en hun verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken. Naast het schenken van een financiële gift kun je je ook aanbieden als vrijwilliger. Enkele mogelijke taken zijn het geven van preventielessen op scholen, meehelpen met de administratie of het begeleiden van kinderen in het Brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek.
Meer info? www.vzw-pinocchio-asbl.be of tel. 02 264 43 36

Kinderkankerfonds

Het Kinderkankerfonds zet zich in voor kinderen met kanker en hun gezinnen. Ze organiseren activiteiten, zorgen voor de opvang van broers en zussen tijdens de bezoekuren, steunen wetenschappelijk onderzoek, maken thuiszorg mogelijk voor ernstig zieke kinderen, enz.
Meer info? www.kinderkankerfonds.be of tel.09 332 24 33

Vereniging voor Aangeboren GelaatsAfwijkingen (VAGA)

In België worden elk jaar 200 kinderen geboren met een “ongewoon” gezicht. VAGA ondersteunt deze kinderen, jongeren en hun families door hen te informeren, financiële oplossingen voor behandelingen te bespreken en leuke activiteiten te organiseren.
Meer info? www.vaga.be of tel. 03 542 37 80. Zie ook de website www.giveasmile.be

Beyond the Moon

Op vakantie gaan met een zwaar ziek kind. Het is niet evident. Beyond the Moon wilt families met een ernstig ziek kind de mogelijkheid bieden om toch samen te genieten van een onvergetelijke, kosteloze vakantie, ver weg van ziekenhuizen en behandelingen. Je kan hen financieel steunen of de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger.
Meer info? www.beyondthemoon.org

Awel

Awel is de nieuwe naam van de vroegere kinder- en jongerentelefoon. De organisatie biedt gratis een luisterend oor en hulp aan alle kinderen met een probleem, een vraag of een verhaal. Je kunt Awel financieel steunen, maar wie goed kan luisteren, kan zich ook aanbieden als vrijwilliger.
Meer info? www.awel.be of tel. 02 534 37 43

Child focus

Child focus zet zich als stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen in voor het terugvinden van vermiste kinderen, zowel nationaal als internationaal, en voor de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen. Je kan een gift doen of helpen door vrijwilliger te worden. Je wordt dan bijvoorbeeld ingezet bij het organiseren van evenementen, het ophangen van affiches of als medewerker in het kantoor in Brussel.  Meer info? www.childfocus.be of tel. 02 475 44 11

Akindo

Akindo vzw verzorgt vakanties en kampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Naast financiële steun zoekt Akindo ook regelmatig jonge mensen die willen komen helpen als animator, keukenhulp of logistiek medewerker.
Meer info? www.akindo.be of tel. 011 54 48 87

Pirlewiet

Een gelijkaardige organisatie als Akindo is Pirlewiet. Tijdens de zomer- en paasvakantie organiseert Pirlewiet groepsvakanties voor kinderen, tieners en gezinnen uit heel Vlaanderen die anders niet met vakantie kunnen.
Meer info? www.pirlewiet.be of tel. 09 269 07 88

Jeanne Devos Fonds voor Kinderrechten

Zuster Jeanne Devos strijdt voor de rechten van vrouwen en kinderen in India. Dankzij het Fonds Jeanne Devos kan ze ervoor zorgen dat vrouwen en kinderen die terecht komen in huisslavernij opvang, steun en vorming krijgen.
Meer info? www.jeannedevos.org

Unicef

Unicef zet zich in meer dan 190 landen (waaronder België) in voor projecten die kinderen ten goede komen. Enkele van hun werkpunten zijn kindsoldaten, onderwijs, armoede en aids. Je kunt hen financieel steunen, maar de organisatie zoekt ook regelmatig vrijwilligers met talent, zoals vertalers, fotografen, muzikanten, IT-specialisten, copywriters, enz.
Meer info? www.unicef.be of tel. 02 230 59 70

Cunina

Cunina probeert via peter- en meterschappen kinderen die anders nooit die kans krijgen, toch naar school te laten gaan. De organisatie werkt ook aan een betere schoolinfrastructuur, leidt leerkrachten op en zorgt voor degelijk schoolmateriaal. De partnerlanden van Cunina zijn Haïti, Brazilië, Zuid-Afrika, Nepal en de Filipijnen.
Meer info? www.cunina.be of tel. 014 58 01 01

Art for Arfrica

Art for Africa steunt lokale acties en ontwikkelingsprojecten in Afrika die kinderen ten goede komen: een hospitaal in Senegal, dat 30.000 gezinnen toegang biedt tot betaalbare medische hulp, een onderwijsproject in Gambia en een weeshuis in Kenia.
Meer info? www.artforafrica.tk

Kinderen Derde Wereld (KDW)

Kinderen Derde Wereld zet zich in voor kinderen uit de armste bevolkingslagen: straatkinderen en jongeren levend op straat, kinderen en jongeren in conflict met de wet, verlaten kinderen, gehandicapte kinderen… met prioriteit voor meisjes en jonge vrouwen in kwetsbare situaties. De organisatie is actief en steun partners in een tiental partnerlanden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
Meer info? www.kinderenderdewereld.be of tel. 02 503 11 53

Vlamingen Helpen Tsjernobylkinderen

De vzw Vlamingen Helpen Tsjernobylkinderen wilt zoveel mogelijk kinderen uit de besmette gebieden rond Tsjernobyl een gezonde vakantie aanbieden in België. Daarvoor zijn ze steeds op zoek naar gastgezinnen. De vereniging stuurt ook regelmatig eten, medicatie, vitaminen en andere spullen – zoals kleren, speelgoed en schoolgerief – naar de regio.
Meer info? www.vht.pbc.be of tel. 089 46 57 66

Licht voor de wereld

Licht voor de wereld is een erkende Belgische ngo die in Afrika blindheid bestrijdt, de levenskwaliteit van blinde personen en hun families verbetert en opkomt voor hun rechten.  Voor € 10 kan de organisatie vitamine A capsules kopen die 10 kinderen behoeden voor blindheid.
Meer info? www.lichtvoordewereld.be of tel. 02 415 97 05

C.A.R.E. India

C.A.R.E. India is het project van Libelle Vrouw van het Jaar 2010, Veerle de Ketelaere. De vereniging zet zich inzet voor de opvang van straatkinderen in Chennai, in het zuiden van India.
Meer info? www.care-india.be

In Libelle mama! 7 lees je meer over goede doelen voor kinderen.

Partner Content