Heeft mijn kind een taalprobleem?

Door De Redactie

Het is vandaag dag van de moedertaal! Het goed beheersen van de moedertaal is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van een kind. Maar wat als er problemen optreden?

Het aanleren van een taal verloopt bij het ene kind vlotter dan bij het andere. Toch zijn er verschillende signalen die aantonen dat er iets mis is. We sommen even op wat de cruciale leeftijd is voor het kunnen van verschillende taalvaardigheden:

 • Van 0 tot 1 jaar: vanaf 3 maand ontstaan de eerste geluidjes, na 9 maand begint het kind met brabbelwoordjes. Wanneer het kind ongeveer 1 jaar is, herkent het bepaalde klanken en woordjes.
   
 • Van 1 tot 2 jaar: het kind begint woordjes te maken op deze leeftijd, al dan niet bestaande. Deze gebruiken ze als ze iets willen vragen, om iets te omschrijven of wanneer ze een gesprekje met zichzelf voeren bij het spelen. Het woordje 'neen' leren gaat opvallend sneller dan 'ja'… Dubbele medeklinkers uitspreken blijkt nog  moeilijk, 'stoel' spreken ze dan bijvoorbeeld uit als 'toel'.
   
 • Van 2 tot 3 jaar: het brabbelen verdwijnt, het kind begint echt te praten. Hier worden de eerste zinnen gemaakt. In het begin zijn dit vaak tweewoordzinnen. Naarmate het derde jaar in zicht is leren ze lidwoorden, voorzetsels en voornaamwoorden gebruiken. Dat de volgorde van de woorden niet echt klopt is normaal.
   
 • Van 3 tot 4 jaar: hier worden ze zich bewust van de taalregels, zoals de meervoudsvormen en werkwoordsvervoegingen. Een woordje dat tot ergernis van veel ouders goed ingeburgerd is bij peuters is 'waarom'. Ze begrijpen en vertellen al veel op deze leeftijd. Met de dubbele medeklinkers en lange woorden kunnen ze wel nog moeite hebben.
   
 • Van 4 tot 5 jaar: de zinnen worden steeds langer, het kind vormt nu ook samengestelde zinnen. De belangrijkste grammaticaregels heeft het onder de knie, maar versprekingen vallen nog voor.
   
 • Van 5 tot 6 jaar: het kind spreekt nu in lange zinnen en het navertellen van gebeurtenissen vormt geen probleem. Vrijwel alles wat het zegt is correct uitgesproken.
   
 • Vanaf 6 jaar: de taalontwikkeling is nu zo goed als voltooid. Het kind is in staat om te spelen met taal en kan bijvoorbeeld rijmwoordjes bedenken.

Wanneer je kind zich veel trager ontwikkelt dan leeftijdsgenootjes of problemen heeft met bepaalde taalvaardigheden kan dit wijzen op een taalachterstand. Het is raadzaam om in dat geval een logopedist te consulteren, want soms wijst een taalprobleem op een andere stoornis zoals autisme of dyslexie.

Partner Content