Het hoe, wat en waarom van een studentenjob

Door De Redactie
Een studentenjob is mooi verdiend...als je het contract uitpluist én het kindergeld niet in het gedrang komt. In Libelle 28 (14 juli 2011) lees je een antwoord op de 6 meest gestelde vragen over studentenarbeid. Online bezorgen we je alvast een afvinklijstje dat je zeker bij de hand moet houden wanneer jouw student zijn of haar contract gaat tekenen!

Is het contract van je zoon of dochter voor die studentenjob oke? Dit moet allemaal in de arbeidsovereenkomst staan:

 • Naam, adres en geboortedatum van de jobstudent
 • Naam en adres van de werkgever
 • Begin- en einddatum van de overeenkomst
 • Plaats waar de jobstudent zal werken
 • Een korte beschrijving van de job
 • Arbeidsduur per dag en per week
 • Toepassing van de loonbeschermingswet van 12 april 1965
 • Het exacte loon of – als dat nog niet gegeven kan worden – de wijze en basis van de loonberekening
 • Tijdstip waarop het loon gestort wordt
 • Eventuele de proeftijd, dat is minimum 7 en maximum 14 dagen. Tijdens die eerste zeven dagen proeftijd kan het contract niet opgezegd worden.
 • De plaats van huisvesting als de werkgever de jobstudent huisvest
 • Het paritair comité dat bevoegd is voor de onderneming
 • Begin en einde van de arbeidsdag, tijdstip en duur van de pauzes, dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid
 • Info over EHBO op het bedrijf
 • De namen van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad, in het comité voor preventie en bescherming en de vakbondsafvaardiging
 • Adressen en telefoonnummers van het bedrijfsgeneeskundige dienst en van het Toezicht op de sociale wetten. Het contract moet opgemaakt worden in twee exemplaren, eentje voor de werkgever en eentje voor de jobstudent. Die moet ook een kopie krijgen van het arbeidsreglement van de firma en een document ondertekenen dat hij of zij dat gehad heeft.

Partner Content