Hoe stel je een testament op?

Door De Redactie

Een testament opstellen: niet de leukste bezigheid op een regenachtige zondag... Maar nuttig is het wel. Als je bijvoorbeeld wil dat je geld naar een goed doel gaat of je wil een bezitting aan een kleinkind of vriendin schenken, moet je dat laten opnemen in een testament.

Het eigenhandig testament

Een eigenhandig testament stel je zelf op en mag je door niemand anders op papier laten zetten. Het moet handgeschreven zijn en mag dus niet getypt worden. Waar je het op schrijft maakt niet uit, maar houd er wel rekening mee dat het jaren later nog leesbaar moe zijn. Het hoeft dus niet om een officieel document te gaan, maar kan net zo goed bijvoorbeeld een enveloppe zijn. Je kunt in je leven meerdere testamenten opstellen. Vergeet dus zeker geen datum op het document te zetten, want enkel het meest recente testament geldt. Zet je naam en handtekening onderaan het testament. Dat is de beste manier om te bewijzen dat je wel degelijk zelf het testament hebt opgesteld. Je kunt je testament door een notaris laten registreren in het Centraal Register van Testamenten. Op die manier wordt het testament na overlijden makkelijk teruggevonden. Daar betaal je ongeveer 50 euro voor. Als je het testament zelf bewaart, laat dan aan een vertrouwenspersoon weten waar het ligt.
 

Het notarieel testament

Voor zo'n 200 euro kun je het testament ook door een notaris laten opstellen. Er moeten twee getuigen of nog een andere notaris aanwezig zijn op het moment dat de notaris je testament noteert. Na afloop leest de notaris het testament voor en ondertekenen alle aanwezige partijen de akte. Het voordeel van het notarieel testament is dat het op een veilige plaats wordt bewaard en dat het minder snel betwist kan worden, omdat een notaris weet welke regelingen rechtsgeldig zijn.

Let op! Op het moment dat je het testament opstelt of laat opstellen, moet je meerderjarig en gezond van geest zijn.

Kan ik alles nalaten aan wie ik wil?

Nee. Je kunt met een testament bepalen naar welke persoon of organisatie een deel van je vermogen gaat, maar de bevoorrechte erfgenamen hebben sowieso recht op een gereserveerd erfdeel.

1. De langstlevende echtgeno(o)t(e) heeft steeds recht op de helft van de nalatenschap of op het vruchtgebruik op de gezinswoning en de meubels.

2. De kinderen: Als je 1 kind hebt, krijgt die de helft van de nalatenschap. Als je 2 kinderen hebt, krijgen die elk 1/3. Als je 3 of meer kinderen hebt, krijgen zij samen 3/4 van de erfenis.

3. Als je geen kinderen of echtgeno(o)t(e) nalaat, dan hebben de overlevende ouders ieder recht op 1/4 van de nalatenschap.

 


 

 

Partner Content