Holebi’s hebben minder vaak vaste relatie

Door De Redactie
Holebi's hebben minder vaak een vaste partner dan hetero's. Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid heeft dit wetenschappelijk vastgesteld door de sociale netwerken van holebi's en andere Vlamingen te vergelijken.

Om uit te maken in hoeverre de sociale netwerken van holebi’s verschillen van die van hetero’s, liet het Steunpunt Gelijkekansenbeleid een studie uitvoeren waarbij 3000 holebi’s en 1500 andere Vlamingen ondervraagd werden:

  • 56% van de Vlaamse holebi’s heeft een vaste partner tegen 81% van de Vlaamse hetero’s
  • holebi’s stellen dat ze vaak problemen ondervinden om een vaste partner te bekomen maar ook dat ze minder belang hechten aan een vaste relatie
  • lager opgeleide holebi’s hebben minder vaak een partner dan hoger opgeleide
  • het vertrouwensnetwerk van hetero’s blijkt voor het merendeel te bestaan uit gezinsrelaties en een kleiner deel uit vriendschapsrelaties. Bij holebi’s is dit net andersom
  • slechts 1 op 20 holebi’s heeft een vriendenkring die uitsluitend uit andere holebi’s bestaat. 1 op 5 heeft zelfs geen holebivrienden
  • 1% van de hetero Vlaming heeft geen vertrouwenspersoon. Bij holebi’s loopt dit aantal op tot 8%
  • zowel heterovrouwen als lesbiennes blijken sterker te zijn in het onderhouden van contacten dan mannen

Partner Content