Is jouw partner een groot manipulator?

Door De Redactie
Herken jij je partner in meer dan 7 van de volgende stellingen, twijfel dan niet: je leeft met een door de wol geverfde manipulator. Herken hem, ontmasker hem, verlaat hem!

 • Als er problemen rijzen, legt hij de schuld altijd bij anderen. Bij succes haalt hij het laken naar zich toe.
 • Hij vindt dat anderen altijd aan zijn eisen moeten voldoen en nooit van mening mogen veranderen.
 • Hij bekritiseert, veroordeelt en trekt de kwaliteiten en competenties van anderen steeds in twijfel.
 • Hij is egocentrisch en hyperjaloers.
 • Wanneer het hem uitkomt, neemt hij zijn toevlucht tot gevlij en cadeaus.
 • Hij communiceert onduidelijk en gebruikt ironie om zijn gevoelens te verbergen.
 • In een discussie voert hij het hoge woord. Als het debat in zijn nadeel uitspeelt, vlucht hij letterlijk weg. Of blijft hij oeverloos doordrammen.
 • Hij is allergisch voor kritiek en gaat zelfs in tegen staalharde bewijzen.
 • Afhankelijk van de personen of omstandigheden waarmee hij af te rekenen krijgt, past hij zijn mening of gedrag aan.
 • Hij is een meesterlijke leugenaar.
 • Hij speelt in op de onwetendheid of complexen van anderen om hen te overtuigen van zijn superioriteit.
 • Wat hij zegt, klinkt altijd logisch. Ook al is zijn gedrag niet consequent.
 • Hij houdt geen enkele rekening met de rechten, noden en wensen van anderen. Hij gaat over lijken.
 • Hij slaagt erin anderen dingen te laten doen die in strijd zijn met hun principes.
 • Zelfs wanneer hij er niet is, overschaduwt hij de gedachten en gesprekken van wie hem omringen.

In Libelle 15 (12 april) lees je een aantal getuigenissen van lezeressen die ooit samenleefden met een groot manipulator!

Partner Content