Tijdskrediet

Door De Redactie

Er zijn verschillende mogelijkheden om je beroepsactiviteit gedurende een bepaalde tijd te verminderen of te stoppen, om ze daarna weer te hervatten. Een paar situaties op een rij.

Ik ben pas afgestudeerd, heb net werk gevonden in een privébedrijf en wil graag meteen 4/5 gaan werken.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
  Je moet ten minste 5 jaar anciënniteit hebben en de 12 voorgaande maanden voltijds gewerkt hebben.
   
 • Hoe lang kan ik tijdskrediet nemen?
  Minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar over de hele loopbaan.
   
 • Heb ik recht op een bijkomende uitkering?
  Dat hangt ervan af of je tijdskrediet gemotiveerd is of niet. Gemotiveerd tijdskrediet kan inhouden: een opleiding volgen, zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar of voor een zwaar ziek familielid. Je moet 2 jaar anciënniteit hebben bij je werkgever en je kunt maximum 36 of 48 maanden 1/5 tijdskrediet opnemen. Voor ongemotiveerd tijdskrediet moet je 2 jaar anciënniteit hebben en 5 jaar werken als loontrekkende.
  Je kunt maximum 60 maanden 1/5 tijdskrediet opnemen.

Ik ben een vastbenoemde leerkracht en wil loopbaanonderbreking nemen om vrijwilligerswerk te doen.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
  De loopbaanonderbreking moet ingaan op 1 september of 1 oktober en eindigen op 31 augustus van hetzelfde schooljaar.
   
 • Hoe lang kan ik loopbaanonderbreking nemen?
  Je kunt 60 maanden loopbaanonderbreking nemen over de hele loopbaan, voor volledige, 1/2 of 1/5 loopbaanonderbreking.
   
 • Heb ik recht op een bijkomende uitkering?
  Ja, als je als vrijwilliger enkel een onkostenvergoeding ontvangt en geen loon. Het bedrag van de uitkering is forfaitair en wordt dus niet berekend op basis van je loon. Je gezinssituatie kan wel meespelen. Als je bv. minstens twee kinderen hebt, waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, heb je recht op een verhoogde uitkering.

Ik werk in een privébedrijf. Over 5 jaar ga ik met pensioen. Ik zou gedurende die 5 jaar 4/5 willen werken.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
  Je moet minstens 50 jaar zijn, 20 jaar gewerkt hebben als loontrekkende en minstens 3 jaar anciënniteit hebben bij je werkgever. Je moet de 12 voorgaande maanden voltijds of 4/5 hebben gewerkt.
   
 • Heb ik recht op een bijkomende uitkering?
  Je hebt recht op een uitkering tot aan de pensioenleeftijd als je 55 jaar bent en minstens 25 jaar werkte als loontrekkende.

Neem voor meer info contact op met je plaatselijke RVA-kantoor

Partner Content