24 Mar 2013, Cape Town, South Africa --- Angry woman about to slap her partner in living room --- Image by © Wavebreak Media LTD/Wavebreak Media Ltd./Corbis

Mooi initiatief: vzw Zijn pakt familiaal geweld aan

Door Els De Ridder

Familiaal geweld is een oud zeer. Vzw Zijn werkt aan verbetering door preventie en duiding te brengen.

Wie willen jullie bereiken met jullie initiatief?

Koen De Doncker, stafmedewerker bij vzw Zijn: “We geven in eerste instantie workshops aan professionals die werken met slachtoffers van familiaal geweld, zoals dokters, vroedvrouwen, verpleegkundigen… We leren hen hoe ze een gesprek kunnen aangaan met mensen die mogelijk het slachtoffer werden van familiaal geweld. De drempel naar professionele hulp is hoog, en zo’n gesprek is de eerste stap in de juiste richting. Verder proberen we met campagnes het brede publiek te bereiken.”

Op welke manier proberen jullie voor verandering te zorgen?

De Doncker: “Via die sensibiliseringscampagnes bijvoorbeeld. Toen we werkten rond partnergeweld kon je via de Facebook-pagina ‘Stop partnergeweld’ onder meer een relatietest invullen. Op die manier zet je mensen aan het denken, en leer je hen bewust te worden van hun situatie – en indien nodig hulp te zoeken. Een van onze andere thema’s was stalking. Dat is toen op de agenda beland van de beleidsmakers. Op die manier proberen we stap per stap voor verandering te zorgen.”

Als je iemand kent waarvan je vermoedt dat hij of zij het slachtoffer is van familiaal geweld, wat kun je dan doen?

De Doncker: “Sluit je ogen niet voor de situatie, maar pols op een voorzichtige manier hoe het met hem of haar is? Knoop een gesprek en vraag of het gaat, of hij of zij zin heeft om te praten? Misschien kun je hen zo over een drempel helpen en richting hulpverlening gidsen.”

Partner Content