Opmerkelijk idee: drie dagen vakantie bij ernstige menstruatiepijnen

In Italië hebben enkele vrouwelijke politici voorgesteld om vrouwen die last hebben van ernstige menstruatiepijnen drie dagen betaald verlof per maand toe te kennen. Het gaat dan specifiek om vrouwen die last hebben van dysmenorroe (zware krampen, ernstige hoofdpijn, veel bloedverlies, …). Dit moet uiteraard jaarlijks vastgesteld worden door een arts.

Ziek van de pijn

Heel wat vrouwen hebben last van hun menstruatie, maar vaak durven ze niet thuis te blijven omdat ze zogezegd niet ziek zijn. En dat is niet fair, vinden voorstanders van het voorstel. Tegenstanders vrezen dan weer dat het ziekteverzuim zal toenemen én dat werkgevers daardoor eerder mannen dan vrouwen zouden aannemen.

Of het wetsvoorstel effectief goedgekeurd zal worden weten we pas binnen enkele maanden.

Lees ook zeker deze artikels:

Partner Content