© Getty Images

Waarom zijn goede vriendschappen zo belangrijk en hoe maak je nieuwe vrienden?

Door Goele Tielens

Een goede vriendschap is goud waard. En hoewel sommige vriendschappen een leven lang meegaan, verdwijnen er ook af en toe. Op de speelplaats of op de universiteit kwamen die vriendschappen vanzelf, maar eens wat ouder is dat vaak moeilijker. Waarom voelen we ons zo alleen zonder die vriendschappen en hoe maak je nog nieuwe vrienden als je volwassen bent? Wij vroegen het aan twee experten.

Ik heb enkele vriendinnen waar ik dol op ben. Het zijn niet enkel de grappigste meisjes op aarde, ze vinden ook de juiste woorden als ik me slecht voel. Ze vieren successen mee, en troosten me of helpen me recht als ik me gefaald voel. Ik vind die vriendinnen met andere woorden bijzonder waardevol. En ik ben natuurlijk niet alleen. Er worden liedjes over geschreven, series aan gewijd en boeken over vol gepend. En dat is helemaal niet vreemd. Want een goede vriend heeft niets dan voordelen.

Als een goede vriend voor zichzelf kiest en pakweg zijn ontslag geeft of therapie gaat volgen, kan dat jou ook aan het denken zetten

Selma Franssen

Het belang van goede vrienden

“Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat vriendschappen een positieve invloed hebben onze gezondheid”, vertelt auteur Selma Franssen. Zij schreef ‘Vriendschap in tijden van eenzaamheid’ en deed daarvoor heel wat onderzoek naar het thema. “Op medisch vlak is te zien dat vriendschapsbreuken of eenzaamheid een negatief gevolg hebben voor iemands fysieke gezondheid. Zo heeft iemand met weinig sociale contacten meer kans op hart- en vaatziekten of een hoge bloeddruk.

En ook om praktische redenen worden vaak vrienden ingeschakeld. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen die ver van hun familie wonen of geen partner hebben, of erger: die in een ongelukkige relatie zitten. Voor hen is het handig om te kunnen terugvallen op een goede vriend die helpt bij een verhuis, om even op de katten te passen of om je te ondersteunen als je ziek bent.

Tenslotte kunnen we ons als mens ontwikkelen dankzij vrienden. Ze kunnen onze social skills verbeteren, feedback geven en ons ondersteunen… Ze kunnen bovendien heel inspirerend zijn. Als je ziet dat je vriend eindelijk voor zichzelf kiest en pakweg ontslag neemt of therapie gaat volgen, kan je dat zelf ook aanzetten tot nadenken.

En voor wie uit een niet zo liefdevol gezin komt, kan een goede vriend heel veel betekenen voor alle toekomstige relaties. Vaak kiest iemand met een slecht relatievoorbeeld onbewust ook voor toxische relaties, een goede vriendschapsband kan zo’n patroon doorbreken door te tonen dat relaties ook veilig en goed kunnen zijn.”

Het is normaal dat vriendschappen verwateren. We zijn als mens continu in evolutie en verwachtingen rond vriendschappen veranderen mee

Kris De Groof

Zeven jaar

Hoewel die vriendschappen heel belangrijk zijn, veranderen ze regelmatig. Een van mijn beste vriendinnen ken ik nog van mijn middelbare schooltijd, maar andere vriendschappen zijn gaandeweg verwaterd. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn volgens Kris De Groof, (relatie)therapeut. “Gemiddeld verandert een vriendschap na een periode van zeven jaar“, vertelt ze daarover. “Ze verdwijnt niet noodzakelijk, maar vrienden zien elkaar minder frequent of de aard van activiteiten verandert. Ik merk bij cliënten dat het een grote impact kan hebben en dat een verloren vriendschap veel verdriet met zich kan meebrengen, maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. We zijn als mens continu in evolutie, we veranderen en onze verwachtingen van vriendschappen veranderen mee.”

Volgens haar zijn het vaak levensingrijpende gebeurtenissen die voor verschuivingen zorgen. “Een geboorte van een kind, een pensioen, een verhuis, kinderen die uit huis gaan… Alle grote veranderingen in een mensenleven die een impact kunnen hebben op een liefdesrelatie kunnen dat ook hebben op een vrienschapsband. Die veranderingen zorgen immers dat er minder of net meer tijd vrijkomt, dat een vriend minder nabij is of dat mensen nadenken over wat ze nu echt willen in het leven.”

In een vriendschap moet er een bepaald evenwicht zijn. Het is oké dat je een schouder biedt als iemand door een heftige periode gaat, maar je wilt op een ander moment ook zelf je ei kwijt kunnen

Verre vrienden

Die veranderingen omschrijft Selma ook in haar boek, en ze merkt ze ook in haar eigen vriendenkring op. “Ik woon in Brussel, een stad waar regelmatig nieuwe mensen toestromen, maar waar ook mensen uit weg verhuizen. Mijn sociaal leven verandert dus regelmatig: er zijn al vriendschappen verwaterd en er komen af en toe nieuwe vrienden bij. Want hoewel ik mijn beste vrienden heb – ook al zijn ze misschien op afstand – wil ik natuurlijk ook nabije vrienden om leuke dingen mee te ondernemen”, vertelt ze. Die nabijheid is trouwens geen essentieel element volgens haar om van een goede vriendschap te spreken. “Mijn beste vriendin leerde ik kennen in Denemarken. We woonden er allebei een tijdje en zaten een beetje in dezelfde zoekende fase van ons leven, we begrepen elkaar. Nu zijn we allebei terug verhuisd, maar we proberen toch een paar keer jaar af te spreken en we bellen wekelijks. Ik kan echt goed met haar babbelen, ook al is ze ver. Dat is zo leuk aan vriendschappen: ze zijn heel flexibel, je hoeft elkaar niet dagelijks te zien of te horen om te weten wat je aan elkaar hebt. Er zijn vriendengroepen die elkaar maar één keer per jaar zien en dan gewoon terug de draad oppikken.”

Een vrienschap die pas op latere leeftijd ontstaan is, hoeft zeker niet minder waardevol te zijn. Integendeel: vaak kennen we onszelf dan beter en weten we wat we belangrijk vinden

Selma Franssen

Ingrediënten voor een goede vriendschap

Nabijheid is dus niet noodzakelijk. Welke ingrediënten zijn dan wel noodzakelijk om van een goede vriend te spreken? “Dat is persoonlijk, maar er zijn wel een paar gemeenschappelijke factoren”, zegt Selma. “Zo geven mensen aan dat ze het belangrijk vinden dat een vriend er moet zijn wanneer het nodig is en dat je hem of haar moet kunnen vertrouwen. Bovendien is het belangrijk dat je bij een goede vriend volledig jezelf kunt zijn, zonder dat er een oordeel is. Er moet verdieping in jullie relatie zitten, en daarnaast is fun natuurlijk heel belangrijk. Het moet ook gewoon leuk zijn.

Tenslotte moet er een bepaald evenwicht zijn. Als je vriend door een heftige periode gaat, is het heel normaal dat je een schouder biedt om op uit te huilen. Maar krijg je het gevoel dat je altijd degene bent die luistert en dat je zelf weinig kunt inbrengen, dan is het waarschijnlijk niet de beste vriend voor jou.

Tijd voor een nieuwe vriendschap?

Op de schoolbanken of op de universiteit worden automatisch vriendschappen gesmeed, maar vanaf een bepaald moment is dat minder evident. Al is het volgens Selma Franssen wel perfect mogelijk. “Tijdens lezingen over het boek hoor ik veel verhalen over vriendschappen. Ze ontstaan op de verrassendste plekken en tussen mensen van wie je het niet meteen verwacht. Zo vertelde een tachtigjarige vrouw onlangs dat ze op haar zeventigste met een vrouw van dertig aan de praat was geraakt in de trein over een boek dat ze allebei aan het lezen waren. Ze werden vriendinnen en zijn dat gebleven.”

Bovendien gelooft ze in voordelen van vrienden zoeken op latere leeftijd. “Ik denk dat je veel beter weet wat je wilt en niet wilt naarmate je ouder wordt. In dat opzicht is het misschien zelfs een betere match.”

Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat het zomaar evident is om nieuwe vrienden te vinden. Volgens Selma heeft dat te maken met levensfases. “Op momenten dat het op alle domeinen in je leven druk is, is het gewoon moeilijker om tijd te vinden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan dertigers. Ze zijn vaak bezig met hun carrière, (de zoektocht naar) een partner, kinderen, een verbouwing… Uit onderzoek blijkt dat je ongeveer 200 uur met elkaar moet doorgebracht hebben vooraleer je kunt spreken over een echte vriendschap. 100% waterdicht zal het onderzoek niet zijn, maar feit is wel dat je veel tijd moet spenderen met elkaar om een band te vormen. Als het al zo druk is in je leven, en je moet rekening houden met elkaars agenda en dan ook nog eens de agenda van partners of kinderen, wordt het gewoon heel uitdagend om voldoende tijd voor die nieuwe vriendschap te vinden.”

Zelf besloot Selma om verdieping te zoeken bij bestaande kennissen, het zijn ondertussen vrienden geworden. “Nieuwe vrienden kun je inderdaad al kennen. Door diepgaande gesprekken te voeren, jezelf kwetsbaar op te stellen en zelf ook echt te luisteren, wordt je band veel hechter“, vertelt ze. En dat beaamt ook relatietherapeut Kris. “Eigenlijk is een vriendschapsrelatie niet zo verschillend van een romantische relatie: veel babbelen en elkaar echt proberen te begrijpen doet wonderen.”

5 tips om nieuwe vrienden te maken volgens onze experten:

  • Kom uit je kot: zoek een nieuwe hobby, sluit je aan bij een boekenclub of probeer eens een andere sport. Sla een praatje met de mensen die je aanspreken. Vaak staan mensen er meer voor open dan je zelf denkt.
  • Neem je bestaande kennissenkring onder de loep. Misschien zitten er mensen tussen met wie je een vriendschap aan wilt gaan. Nodig ze eens uit om samen iets te doen.
  • Probeer eens een vriendschaps-app: beide experten zijn sceptisch, maar volgens hen is het wel een hulpmiddel om nieuwe mensen te leren kennen.
  • Leer via vrienden nieuwe vrienden kennen: een ideale manier om je netwerk uit te breiden. Vaak zijn er ook al raakvlakken omdat er een gezamenlijke vriend is.
  • Heb niet té hoge verwachtingen: vrienden kom je vaak tegen op de meest verrassende plekken, en dat is mooi. Tegelijkertijd mag je niet met te hoge verwachtingen naar die hobbyclub of sportvereniging trekken. Zoals bij zoveel zaken in het leven geldt hier ook: geduld is een mooie deugd.

Meer over psychologie & relaties:

“Kanker is loodzwaar, maar mijn netwerk was een gigantische steun”
Lieve kreeg in 2021 de diagnose eierstokkanker
“Ik gun mijn vriendinnen hun grootmoedergeluk. Maar ik zou dat geluk ook zo graag zelf ervaren”
Verborgen verdriet: Gerda vindt het erg dat ze nooit grootmoeder zal worden

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!

Partner Content