Broddelen: wat is het en wat kun je eraan doen?

Door Diny Thomas

Broddelen lijkt op stotteren, maar dat is het niet. Het is een spraakstoornis waarbij woorden in topsnelheid maar vaak verkeerd uit je mond komen. Maar kun je daar wat aan doen?

Broddelen

De meeste mensen zeggen ‘po-li-tie’, maar wie broddelt zegt eerder ‘plisi’. ‘Agressief’ wordt dan weer ‘agsief’ en ‘eigenlijk ‘eilijk’. Broddelen is geen kwestie van nonchalant zijn, het probleem ligt bij de taakplanning. Praten gebeurt in meerdere stappen:

1. Je denkt na over wat je wil zeggen.

2. Je formuleert een zin (of meerdere zinnen).

3. De woorden en daarbij horende klanken worden klaargezet.

4. Je zegt wat je wil zeggen.

Maar bij sommigen loopt het al eens mis. Zij beginnen te spreken nog voor hun formulering rond is. Het gevolg? Het aandachtssysteem raakt overbelast en je struikelt over lettergrepen of zinsdelen. Dat is een spraakprobleem dat ‘broddelen’ genoemd wordt.

Broddelen is niet stotteren

Broddelen is zeker niet nieuw, al werd er lang geen aandacht aan besteed. Het lijkt op het eerste zicht, of op het eerste gehoor, op stotteren. De vloeiendheidsstoornissen hebben zeker gelijkenissen, al zijn er ook enkele belangrijke verschillen. Bij stotteraars lijkt het alsof ze een stok in de wielen krijgen waardoor ze moeilijk uit hun woorden komen en ze moeite hebben met het produceren van woorden of klanken. Broddelaars hebben daar minder moeite mee, alleen nemen zij niet de tijd en struikelen ze over hun woorden.

Die snelheid tast het auditieve feedbacksysteem aan. Normaal registreer je zelf of je te snel, niet vloeiend genoeg of onverstaanbaar praat. Maar als je aan een sneltempo de woorden uit je mond laat rollen, heb je noch aandacht nog tijd om foutjes op te merken.

Nonchalante broddelaars?

Nee, wie broddelt is niet per definitie nonchalant, ook al doet de Engelse term (cluttering) wat anders vermoeden. Hun denkwijze is gewoon te snel. Al beseffen ze dat vaak zelf niet, omdat hun auditieve feedbacksysteem onvoldoende functioneert.

Pas met het ouder worden, komt het besef dat er wat schort aan de spraak. Dat komt omdat de snelheid, de taalformulering en de aandachtscapaciteit pas dan echt in conflict komen. Tieners praten sowieso sneller, en als je daar de moeilijkere woorden en zinnen nog eens bovenop doet, dan durft het al eens mislopen.

Broddeltherapie

Broddelen is vervelend en het kan je onzeker maken, maar gelukkig bestaat er ‘broddeltherapie’, of het bewust leren spreken. Het belangrijkste is de bewustwording: je moet eerst zelf beseffen hoe je spreekt. Daarnaast is ook tijd ontzettend belangrijk: pas als je de tijd leert nemen, kun je je verhaal opbouwen en je articulatie verbeteren.

Lees ook:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!

Partner Content