Advertorial

De toekomst van het MS-onderzoek ligt in uw handen

Samen met Charcot Stichting

Multiple sclerose is een degeneratieve neurologische aandoening. Op dit moment is MS nog steeds ongeneeslijk. Zodra het afbraakproces op gang komt, leidt dit vaak tot een handicap die zeer ernstig kan zijn. Deze ziekte komt vooral voor bij jonge volwassenen (25-35 jaar). Voor alle patiënten heeft multiple sclerose een enorme impact op hun persoonlijke, familiale, sociale en professionele leven. Zonder onderzoek zullen we er niet in slagen deze ziekte te overwinnen. Mevrouw Isabelle Bloem, CEO van de Charcot Stichting, licht toe …

Als MS ongeneeslijk is, wat kan onderzoek dan doen?

Multiple sclerose is een van de meest complexe ziekten en tot op heden hebben we deze nog niet volledig “ontcijferd”. Fundamenteel onderzoek is het uitgangspunt: het stelt ons in staat om één voor één de mechanismen te decoderen die de ziekte veroorzaken en laten evolueren. Elke “ontcijfering” is een stap in de richting van oplossingen. Door deze vooruitgang in het begrijpen van de ziekte, kan het klinisch onderzoek het nadien overnemen en ontwikkelt zij behandelingen die steeds effectiever en beter verdragen worden.

Volstaan de medicijnen die vandaag de dag beschikbaar zijn?

De laatste tien jaar is er grote vooruitgang geboekt in de behandeling maar een “genezing” voor MS bestaat er nog niet. Sommige behandelingen zijn zeer effectief in het beteugelen van sommige vormen van de ziekte, maar hebben aanzienlijke bijwerkingen. Andere worden beter getolereerd, maar hun effectiviteit is beperkt. Dankzij met MS-onderzoek wordt op dit gebied voortdurend vooruitgang geboekt.

Welke rol speelt de Charcot Stichting in dit alles?

Op het gebied van MS-onderzoek was ons land een pionier en zelfs vandaag de dag lopen onze onderzoekers nog steeds voorop en nemen ze deel aan therapeutische vooruitgang. De Charcot Stichting vervult al meer dan 30 jaar haar rol om de uitmuntendheid en de continuïteit van dit onderzoek “made in Belgium” te verzekeren. De Charcot Stichting, de enige Belgische stichting die zich uitsluitend toelegt op onderzoek naar multiple sclerose, speelt een essentiële rol in het fundamenteel onderzoek. Door zowel ervaren teams als getalenteerde jonge onderzoekers te ondersteunen, realiseren wij een hefboomeffect. De innovatieve projecten die wij steunen, openen wegen voor onderzoeken die dan vervolgens kunnen genieten van Europese of internationale steun en kunnen bijdragen aan de globale strijd om multiple sclerose te overwinnen.

« Onderzoek is de enige manier om dit toekomstperspectief te veranderen. »

Het leven van mensen met MS is een dagelijkse uitdaging om een vaak onvermijdelijk verlies aan autonomie te accepteren en zich aan te passen aan deze nieuwe situatie. Onderzoek is de enige manier om dit toekomstperspectief te veranderen.
Concreet zullen twee onderzoekspistes oplossingen bieden.

De eerste is die van de biomarkers, die zullen toelaten om de behandeling te personaliseren, de doeltreffendheid te verhogen en tegelijkertijd de bijwerkingen te verminderen. Deze aanpak opent tevens de deur naar preventie, een aanzienlijk snellere diagnose en een indicatie voor een verandering van de behandeling.

De tweede piste is die van de immunotherapie, die tot doel heeft de immuuncellen van de patiënt te gebruiken, deze te wijzigen en ze vervolgens terug te injecteren in de patiënt als onderdeel van de behandeling. Dit maakt niet alleen de weg vrij voor een volledige blokkade of zelfs deactivering van multiple sclerose, maar biedt ook de mogelijkheid om de myeline die tijdens het uitbreken van de ziekte is vernietigd, weer op te bouwen.

Onderzoek is duur, zijn er concrete resultaten?

Het is zo dat onderzoek kostelijk is: zowel in de aankoop van materialen en geavanceerde apparatuur, het inzetten van hooggekwalificeerd personeel, … Maar de resultaten zijn er: op dit moment wordt de ziekte voor het eerst goed en sluitend gediagnosticeerd, wat heel belangrijk is omdat we nu weten dat een vroege behandeling essentieel is voor het verdere verloop van de ziekte. Het is nu al mogelijk om bepaalde vormen van MS te vertragen, d.w.z. om de progressie van de handicap te vertragen of zelfs te stoppen. Dit betekent voor veel patiënten een belangrijke verbetering.
En we zijn op de goede weg. Het onderzoek dat wij steunen zijn het bewijs van een concrete vooruitgang in de nabije toekomst. Enkele voorbeelden: het onderzoek op bloedmerkers, een soort “screening” op basis van een bloedonderzoek, de onderzoeken die werken aan remyelinisatie, d.w.z. het herstellen van de schade die door de ziekte wordt veroorzaakt zodra deze zich voordoet, etc…

Waarom een legaat in plaats van een eenvoudige donatie?

Alle donaties, hoe klein ook, zijn belangrijk. Maar zoals we al hebben gezegd, heeft onderzoek aanzienlijke middelen en tijd nodig. Legaten vertegenwoordigen een groter bedrag en maken het mogelijk om verder en sneller te gaan. Dit vormt de echte motor achter de vooruitgang.

Meer informatie op www.charcot-stichting.org
Isabelle Bloem contacteren ? Zij helpt u graag in alle discretie: Isabelle.bloem@fondation-charcot.org of 0496/585896.

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."