Goeie vraag: Welke bagage mag op de fiets?

Goeie vraag: Welke bagage mag op de fiets?
A bicycle carrying rag-mats leaning against a tree --- Image by © Per Ranung/Johnér Images/Corbis

Mag je met zware boodschappentassen aan het stuur fietsen? En hoe zit het met uitstekende voorwerpen?

Zware boodschappentassen aan het stuur zijn geen goed idee, want het verkeersreglement zegt dat elke bestuurder in staat moet zijn om alle nodige rijbewegingen uit te voeren en zijn voertuig voortdurend in de hand moet hebben.

Uitstekende voorwerpen zijn toegelaten, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

Het voorwerp mag

  • niet breder zijn dan 1 meter, niet hoger dan 2,5 meter (van de grond gemeten), voor de fiets helemaal niet uitsteken en achteraan niet verder dan een halve meter
  • geen gevaar veroorzaken voor andere weggebruikers
  • uw zichtbaarheid niet hinderen
  • geen schade veroorzaken aan de openbare weg of aan openbare of privé-eigendommen
  • niet op de openbare weg slepen of vallen
  • de stabiliteit van het voertuig niet in het gedrang brengen
  • de lichten en de reflectoren niet onzichtbaar kan maken

Lees verder na de reclame

Het volgende Libelle-artikel is echt even het wachten waard :)