Getty Images

Een familieopstelling: wat houdt deze vorm van therapie in?

Door Nikita Goossens

Keek jij naar ‘We are family’ op Eén en hoorde jij het ook donderen in Keulen wanneer het ging over ‘een familieopstelling’ als vorm van therapie? Wel, dan moet je zeker even verder lezen, want hier ontdek je wat het juist is en hoe het werkt.

Alles over een familieopstelling

Wat is het?

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer iets waarover hij of zij duidelijkheid wil met een groep deelt. Het gaat dan vaak over problemen die te maken hebben met familie, maar evengoed over werk, relaties, het gevoel vast te zitten… De andere deelnemers die aanwezig zijn tijdens de sessie nemen dan de rol aan van de ‘hoofdrolspelers’ in het voorgestelde vraagstuk. Het is de bedoeling om zo knelpunten te benoemen, tot een oplossing te komen of minstens nieuwe inzichten te verkrijgen.

De echte betrokkenen zitten er dus (meestal) niet. Onbekenden reageren in hun plaats. Ook als het vraagstuk niet per se meteen over een probleem met familie gaat, zullen de deelnemers toch meestal familieleden representeren. Er wordt dan ook van uitgegaan dat het verleden en hoe je bent opgegroeid een grote impact heeft op wie je vandaag bent in elk aspect van je leven.

Hoe verloopt dat exact?

Het is de aanwezige therapeut die rollen toewijst aan de deelnemers van de sessie. Dit gebeurt nadat een persoon kort heeft uitgelegd wat het conflict of probleem is. De andere deelnemers krijgen dus een bepaalde positie ten opzichte van de vraagsteller en zo wordt de familie nagebootst. De therapeut stelt dan doorheen de sessie verschillende vragen om te polsen naar de gevoelens en gedachten van iedereen op dat moment.

Niet iedereen in de kring hoeft trouwens een vraagstuk voor te stellen. Aanwezig zijn en de rol als representant vervullen voor een andere deelnemer, wordt doorgaans ook als waardevol beschouwd. Aangezien veel familiebanden en -dynamieken uiteindelijk op elkaar lijken, kan een bepaald vraagstuk immers ook voor de representant zelf herkenbaar zijn. In dat geval gaat hij of zij zich de rol vanzelf meer toe-eigenen en zo komen er dan weer interessante inzichten uit voor alle partijen.

Wat is het doel van zo’n sessie?

Tijdens een familieopstelling onderzoek je de relatie tussen je persoonlijke emoties en de patronen binnen de familie. Bepaalde invloeden van familie zouden op die manier duidelijker moeten worden, zelfs van familie die je zelf niet eens hebt gekend. Bepaalde gebeurtenissen in het leven van voorouders zouden immers van generatie op generatie onbewust meegedragen worden en een sessie dient om je daar bewust van te worden.

Zo zou je kunnen merken dat je bepaald gedrag onbewust hebt meegekregen van je voorouders, maar dat dit eigenlijk niet bij jou past. Een familieopstelling helpt dus op die manier om bepaalde cirkels te doorbreken. Door alles vanuit een ander standpunt te bekijken, dat van iemand die biologisch niet dicht bij je staat maar dus nu als representant fungeert, zou er meer aan het licht komen.

Werkt dat wel?

Er is wel wat wantrouwen in dit soort sessies omdat ze wat ‘zweverig’ lijken. Ook de bedenker van deze therapievorm, de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger (1925-2019), is wat omstreden door zijn ideologie.

Voor sommigen helpt een familieopstelling wel degelijk om nieuwe inzichten te krijgen, maar anderen zullen het dan weer niet nuttig vinden. Of het iets voor jou is, hangt uiteindelijk af van jouw persoonlijkheid en of je ervoor openstaat of niet. Lijkt het jou allemaal toch wat te abstract? Dan kun je als alternatief natuurlijk terecht bij een psycholoog of een ander soort therapeut.

Bronnen: mens-en-gezondheid.infonu.nl, psyned.nl, vindeentherapeut.be

Lees ook deze artikels over therapie:

Volg ons op FacebookInstagramPinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!

Partner Content