Wat je wilt weten over de sociale verkiezingen

Wat je wilt weten over de sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen zijn gestart: in de loop van deze en volgende week word je als werknemer van een groter bedrijf opgeroepen om je vertegenwoordigers in de overlegorganen van het bedrijf te kiezen, en dit voor de volgende vier jaar.

Wat zijn sociale verkiezingen?

Bij sociale verkiezingen kies je welke werknemers je wilt zien zetelen in de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). In beide overlegorganen zitten even veel vertegenwoordigers van de werknemers als van de werkgever. Ze komen minstens één keer per maand samen.

Wat doen de verkozenen?

In de OR wordt de economische en financiële toestand van het bedrijf besproken. Het gaat dan bijvoorbeeld over personeelsbeleid, arbeidsreglement, productiviteit en vooruitzichten inzake tewerkstelling.

Het CPBW ijvert voor  het welzijn op het werk, dus voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Denk aan het voorkomen van arbeidsongevallen, het naleven van milieuwetgeving, campagnes rond pesten of seksuele intimiteiten. Wie verkozen is in het CPBW verzamelt vragen en klachten van collega’s en legt die voor in het comité.

Wie doet mee?

Alleen grotere bedrijven zijn verplicht om overlegorganen op te richten. Vanaf 50 werknemers moet een bedrijf een CPBW hebben, vanaf 100 werknemers ook een OR.

In totaal brengen ongeveer 1.600.000 werknemers in meer dan 6.500 ondernemingen hun stem uit. Alle werknemers die meer dan drie maanden in het bedrijf werken en geen uitzendkracht zijn, mogen stemmen.

Waarom stemmen?

Om je stem te laten horen en collega’s aan te duiden die gedurende vier jaar jouw belangen gaan verdedigen.

Denk eraan dat leden van de OR of het CPBW de mogelijkheid hebben om

  • je arbeidsvoorwaarden te verbeteren
  • de werkomstandigheden te optimaliseren
  • je op de hoogte te houden van de economische situatie van het bedrijf`
  • te ijveren voor meer vormings- en opleidingsmogelijkheden

 

Bron: SD Worx, ACV, ABVV, werkpunt Beeld: Shutterstock

 

Lees verder na de reclame

Het volgende Libelle-artikel is echt even het wachten waard :)