44% van mama’s en papa’s gestresseerd op weekdag

Door De Redactie

Bijna de helft van de Vlaamse gezinnen met kinderen voelt zich gestresseerd. 13% zegt veel stress te hebben, 31% ondervindt een matige stress. Vooral vrouwen en eenoudergezinnen geven aan gestresseerd te zijn. De ochtend en een onvoorziene gebeurtenis die het strak geplande dagschema overhoop haalt, doen de stress pieken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Gezinsbond en het ministerie van Gelijke Kansen.

Met deze grote gezinsenquête "Gezinnen onder druk" werd gepeild naar het stressgevoel van Vlaamse gezinnen bij de combinatie arbeid-gezin. De enquête schotelde de respondenten een gewone weekdag voor en vroeg welke huishoudelijke en zorgtaken stress bezorgen.

De ochtend (kinderen klaarmaken, ontbijten en kinderen wegbrengen) bezorgt één op drie van de mama's en papa's matige stress. 20% van de vrouwen en 17% van de mannen zegt zelfs veel stress te hebben bij deze taken.

De stress piekt ook bij een onvoorziene omstandigheid op het werk of binnen het gezin. Een op drie van de papa's en mama's zegt veel stress te voelen als de planning op het werk "fout" loopt. Een onvoorziene omstandigheid binnen het gezin bezorgt vooral mama's kopzorgen: 20% zegt dan veel stress te voelen tegenover 12% van de papa's.

De avond (koken en eten, kinderen helpen bij huiswerk en huishoudelijke taken) verloopt voor de papa's redelijk ontspannen. Mama's blijken twee keer zo vaak aan te geven "veel stress" te hebben bij avondactiviteiten.

Dat vrouwen aangeven meer stress te hebben, is niet zo verwonderlijk. Vrouwen blijken nog altijd meer huishoudelijke en zorgtaken voor hun rekening te nemen.

Ook éénoudergezinnen blijken het zwaarder te hebben, zij staan er immers vaak alleen voor. Zo zegt 28% van de éénoudergezinnen veel stress te hebben bij een onvoorziene omstandigheid binnen het gezin tegenover 18% van de kerngezinnen.

Opvallend is wel dat het aantal kinderen weinig invloed blijkt te hebben op het stressniveau van mama's en papa's.

Mogelijke oplossingen:

  • vaders willen graag meer telewerken (39%), extra verlofmogelijkheden tijdens de periodes dat de kinderen extra aandacht vragen (36%), meer betaalde hulp in het huishouden (29%) en dichterbij huis werken (28%)
  • ook bij de vrouwen is extra verlof tijdens bepaalde periodes (35%) het topantwoord. Daarnaast zien vrouwen meer telewerken of thuiswerken (34%), meer betaalde hulp in het huishouden (33%) en meer hulp van de partner (29%) als mogelijke stressremmers

Partner Content

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."