Pupils raising their hands during class at the elementary school; Shutterstock ID 251933845

7 alternatieven voor het basisonderwijs

Door Rani Merckx

Jenaplan, Montessori, Steiner? Tegenwoordig zijn er zoveel alternatieven voor het basisonderwijs. Sommige richten zich op de kwaliteiten van het kind zelf terwijl andere de nadruk leggen op samenwerken. Misschien is een van deze onderwijsvormen perfect voor jouw kind.

Ervaringsgericht onderwijs

Ook wel projectonderwijs genoemd. Deze onderwijsvorm vindt het belangrijk dat de kinderen zelf dingen ervaren door op uitstap te gaan en projecten in groepsverband uit te werken. Een ander belangrijk element is het betrekken van de ouders bij het leerproces van de kinderen.

Freinet

Bij Freinet-onderwijs willen de leerkrachten het klasleven meer in handen van de kinderen zelf leggen. De kinderen leren van de ervaringen met de andere kinderen waarbij de leerkracht diepte en structuur aanbrengt.

Jenaplan

Jenaplan is een structuur waarin relaties centraal staan. Zowel de relatie van het kind met zichzelf, als het kind met de anderen en de relatie tussen het kind met de wereld. Om dit uitgangspunt enige duiding te geven, kun je hier de kernkwaliteiten van Jenaplan nalezen.

Leefschool

In een Leefschool is het belangrijk dat het kind kan leren in een gezellige omgeving met groene speelruimte. Ze gaan er van uit dat kinderen optimaal hun eigen talenten kunnen ontdekken wanneer ze zich goed in hun vel voelen.

Montessori

Het uitgangspunt voor Montessori is dat het kind een natuurlijke, noodzakelijk drang heeft naar zelfontplooiing. Met de zin ‘Help mij het zelf te doen’ leggen voorstanders van deze onderwijsvorm uit dat ze leren kinderen zelfstandig informatie te laten opzoeken. Om dit leerproces zo vlot mogelijk te laten verlopen worden ze ondersteund door de leerkracht.

Steiner

Het belangrijkste bij Steiner is de ontwikkeling van hoofd (verstand), hart (gevoel) en handen (daad-en scheppingskracht). Ze willen dat de kinderen zich ontplooien in een evenwichtige omgeving met de nadruk op persoonlijkheidsvorming. Om dit optimaal te kunnen uitvoeren houden ze rekening met de verschillende ontwikkelings- en levensfasen die zijn in te delen in blokken van zeven jaar.

Dalton

Dalton is een vrij onbekende onderwijsstructuur. Ze leggen de nadruk op de keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met anderen en de ontwikkeling van zelfstandigheid. De leerlingen mogen vrij kiezen uit een lijst met onderwerpen of schoolvakken. Ook willen ze leerlingen aanmoedigen om op hun eigen tempo nieuwe dingen te leren.
Sommige kinderen functioneren beter in alternatief onderwijs. Maar het is zeker dat voor elk kind een geknipte oplossing bestaat. Voor elk potje bestaat een dekseltje, gaat ook in deze situatie helemaal op.
Gastredacteur: Nele Van Rompaey

Partner Content