Hoe voel jij je op het werk?

Door De Redactie

Een kwalitatieve werkomgeving en goede werkrelaties zorgen voor werknemers die tevredener, efficiënter en gezonder door het leven gaan. Maar hoe zit dat bij jou op het werk? Hoe voel jij je?

Stress, geweld (fysiek en verbaal), pesterijen en ongewenst seksueel gedrag komen in heel wat bedrijven voor. Deze psychosociale risico's vormen niet alleen een probleem voor de werknemer zelf (hoofdpijn, slaapstoornissen, hoge bloeddruk, depressie), maar ook voor de onderneming (dalende productiviteit en kwaliteit).

Maar hoe zit het bij jou op het werk? Doe de test op www.voeljegoedophetwerk.be en ontdek of je al dan niet blootgesteld wordt aan psychosociale risico's. 

Partner Content