Jouw vakantiehuisje te huur!

Jouw vakantiehuisje te huur!

Zo ga je te werk

  • Vul onderstaande aanmeldingsformulier waarheidsgetrouw in vóór 1 december 2008
  • Verzamel enkele mooie foto’s, liefst digitaal in hoge resolutie

Dit doet Libelle

  • Libelle maakte een selectie uit de aangeboden adressen
  • Libelle publiceert deze selectie (gratis) in een bijlage bij Libelle 3 van 15 januari 2009.
  • De adressen die niet in het boekje verschijnen, zullen op http://www.libelle.be/ gezet worden
  • Libelle mailt je de tekst over je vakantieadres, zoals die zal verschijnen in Libelle of op de website, ter inzage, zodat je mogelijke onnauwkeurigheden kan aangeven.

 

Klik hier en vul het aanmeldingsformulier in!

 

 

 

 

 

Nog even aandachtig lezen:
Deze gids zal worden samengesteld door de Libelle-redactie en zal worden uitgegeven door Sanoma Magazines Belgium n.v., met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Telecomlaan 5-7. De Libelle-redactie zal ernaar streven om zoveel mogelijk van de ingezonden vakantieverblijven te publiceren. Mocht het succes van deze oproep echter groter zijn dan verwacht, dan maakt de Libelle-redactie een selectie op basis van geografische spreiding, grootte, kwaliteit, prijs… van de aangeboden vakantieverblijven. De niet-geselecteerde vakantieverblijven worden dan enkel op de website
www.libelle.be geplaatst. Sanoma Magazines Belgium behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de publicatie van een vakantieverblijf te weigeren indien daar naar haar mening gegrond redenen voor bestaan of indien zij een inzending te laat ontvangen heeft. Sanoma Magazines Belgium kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor het niet-plaatsen van een inzending, noch voor enige fout of vergetelheid bij de publicatie. De deelnemer die een vakantieverblijf inzendt zal als enige instaan en verantwoordelijk zijn voor het vakantieverblijf in kwestie, de kwaliteit en eventuele gebreken, alsmede voor fouten of weglatingen in de ingestuurde informatie. Door de inzending van foto’s en afbeelding van een vakantieverblijf stemt de deelnemer onvoorwaardelijk in onherroepelijk in met de publicatie, verveelvoudiging en openbaarmaking door Sanoma Magazines Belgium van één of meer van deze foto’s en/of afbeeldingen in de gids en/of online op www.libelle.be, dit alles naar de vrije keuze van Sanoma Magazines Belgium. De deelnemer zal Sanoma Magazines Belgium vrijwaren tegen alle vorderingen van derden n.a.v. het door hem aangeboden vakantiehuis alsmede n.a.v. het ingezonden foto- en ander materiaal.

Door de loutere inzending zal elke deelnemer instemmen met de voorwaarden van deze actie zoals uitdrukkelijk vermeld op dit aanmeldingsformulier en op www.libellle.be.

 

Lees verder na de reclame

Het volgende Libelle-artikel is echt even het wachten waard :)